Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Umkreis
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Wacker till salu

Köp Wacker begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Wacker Wacker Irfu Irfun 45 Irfu57 Irfu58 IRFU 58
20
Wacker Wacker Irfu Irfun 45 Irfu57 Irfu58 IRFU 58
Vibrostav, 4106025 4106025
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
12 786 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Wacker WACKER IE 58/42/5r betonrüttler IE57 INNENRÜTTLER
10
Wacker WACKER IE 58/42/5r betonrüttler IE57 INNENRÜTTLER
Vibrostav, 4089640 4089640
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
5 626 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Wacker WACKER IE 58/42/5 r  INNENVIBRATOR NEU + Umformer FUH20/042
19
Wacker WACKER IE 58/42/5 r INNENVIBRATOR NEU + Umformer FUH20/042
Vibrostav, 4089651 4089651
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
12 786 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Wacker WACKER IE 58/42/5 r  IE57 INNENVIBRATOR NEU
14
Wacker WACKER IE 58/42/5 r IE57 INNENVIBRATOR NEU
Vibrostav, 3691262 3691262
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
5 626 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker 150 CM GRABENRÄUMLÖFFEL STARR, MS 08
4
NY Wacker 150 CM GRABENRÄUMLÖFFEL STARR, MS 08
Grävskopan, 5743520 5743520
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2008
7 160 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Wacker Wacker-Neuson 9503 WD /Roto Tilt /TOP ZUSTAND
15
Wacker Wacker-Neuson 9503 WD /Roto Tilt /TOP ZUSTAND
Minigrävare, 5731142 5731142
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 5352 h
316 065 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson ET 90, Bj 17, 2442 BH, Mono, Likufix SW33
4
Wacker Neuson ET 90, Bj 17, 2442 BH, Mono, Likufix SW33
Minigrävare, 5728418 5728418
  37671 Höxter-Fürstenau, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 2442 h
501 204 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson WL25 nur 711h Schnellwechsler Knicklader
14
Wacker Neuson WL25 nur 711h Schnellwechsler Knicklader
Hjullastare, 5728209 5728209
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 711 h
264 922 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson ET65 Verstellausleger mit MS03
14
Wacker Neuson ET65 Verstellausleger mit MS03
Minigrävare, 5722335 5722335
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 2457 h
438 809 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson RD27-120 Tandemwalze Stahl/Stahl
14
Wacker Neuson RD27-120 Tandemwalze Stahl/Stahl
Komprimerare - övrigt, 5719190 5719190
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2012
150 259 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson EZ80 4x Hydraulikleitung Top Zustand
15
Wacker Neuson EZ80 4x Hydraulikleitung Top Zustand
Minigrävare, 5719188 5719188
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 1906 h
470 007 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker ET65 Raupenbagger
11
Wacker ET65 Raupenbagger
Minigrävare, 5718213 5718213
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 1400 h
480 645 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson 3001
8
Wacker Neuson 3001
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5711457 5711457
  8483 Deutsch Goritz, Österrike
Tillverkningsår: 2014
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Wacker RT 820 Rüttelwalze mit Fernbedienung
14
Wacker RT 820 Rüttelwalze mit Fernbedienung
Vältar, övriga, 5710798 5710798
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 1999
43 881 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker WL 52
7
Wacker WL 52
Hjullastare, 5708477 5708477
  87778 Stetten, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 1400 h, effekt: 55 kW
342 660 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson WL 70 nur 18897 Bh Sehr Gute Zustand
15
Wacker Neuson WL 70 nur 18897 Bh Sehr Gute Zustand
Hjullastare, 5693732 5693732
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 1889 h
367 209 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker WL 60, Bj 16, 800 BH, High Flow, 4in1, Gabel
11
Wacker WL 60, Bj 16, 800 BH, High Flow, 4in1, Gabel
Hjullastare, 5690759 5690759
  37671 Höxter-Fürstenau, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 800 h
470 518 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker WL 52, Bj 18, Breitreifen, Schaufel, Gabel, TOP
12
Wacker WL 52, Bj 18, Breitreifen, Schaufel, Gabel, TOP
Hjullastare, 5687543 5687543
  37671 Höxter-Fürstenau, Tyskland
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 1090 h
368 232 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson DPU 100-70 768 kg Vibroplate
12
Wacker Neuson DPU 100-70 768 kg Vibroplate
Jordstabiliserare, 5677743 5677743
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2012
51 041 kr
Skicka e-post
Wacker WL 52
6
Wacker WL 52
Hjullastare, 5671729 5671729
  87778 Stetten, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 1000 h, effekt: 55 kW
342 659,87 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson 3001
20
Wacker Neuson 3001
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5667734 5667734
  8483 Deutsch Goritz, Österrike
Tillverkningsår: 2014
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Wacker Neuson 8003
19
Wacker Neuson 8003
Minigrävare, 5633333 5633333
  8483 Deutsch Goritz, Österrike
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 1600 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Wacker WL60 High-Flow EW105
12
Wacker WL60 High-Flow EW105
Hjullastare, 5593147 5593147
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 1000 h
454 152 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson Dumper DW60 Drehkippmulde Straßenzulasung
14
Wacker Neuson Dumper DW60 Drehkippmulde Straßenzulasung
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5592184 5592184
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2016
305 837 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker Neuson 4001 s
8
Wacker Neuson 4001 s
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5588809 5588809
  8483 Deutsch Goritz, Österrike
Tillverkningsår: 2011
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Wacker Wacker GV2500 Stromerzeuger Generator NEU GV2500
9
Wacker Wacker GV2500 Stromerzeuger Generator NEU GV2500
el-verk - mobil, 5571259 5571259
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, effekt: 2.10 kva
7 150 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker WACKER GV7003A 2017 Schüko Generator Notstromagregat Starkstrom
18
Wacker WACKER GV7003A 2017 Schüko Generator Notstromagregat Starkstrom
el-verk - bärbar, 5571250 5571250
  73431 Aalen, Tyskland
16 264 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker WACKER DPU 2540 Hatz Diesel RÜTTELPLATTE NEU
20
Wacker WACKER DPU 2540 Hatz Diesel RÜTTELPLATTE NEU
vibroplatta, 5571219 5571219
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
36 813 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Wacker DPU4545HEH
13
Wacker DPU4545HEH
vibroplatta, 5571202 5571202
  73431 Aalen, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
70 475 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 64
1 2 3 »