Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
kompaktlastare
Kompaktslastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Takeuchi till salu

Köp Takeuchi begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Takeuchi Ausleger für TB 1140 - defekt -
9
Takeuchi Ausleger für TB 1140 - defekt -
Grävmaskin, 4799270 4799270
  64673 Zwingenberg
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Takeuchi TB215R (MP 1146)
3
Takeuchi TB215R (MP 1146)
Minigrävare, 5662273 5662273
  73257 Köngen, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 1461 h, Driftvikt: 1500 kg
164 947  SEK
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Takeuchi TB1140 (MP1672)
3
Takeuchi TB1140 (MP1672)
Minigrävare, 5218552 5218552
  73257 Köngen
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 5683 h, Driftvikt: 14400 kg
580 947  SEK
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Takeuchi TB216S hybrid V4 Hybridbagger Diesel- oder Elektroantrieb
Video
7
Takeuchi TB216S hybrid V4 Hybridbagger Diesel- oder Elektroantrieb
Minigrävare, 4826323 4826323
  67098 Bad Dürkheim
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 395 h, Driftvikt: 1940 kg
451 271  SEK
plus 16% moms
hyra från 1 235  SEK per dag
Skicka e-post
Highlight rubrik
Takeuchi TB153FR V3 Hüllkreisbagger (Vollausstattung)
Video
5
Takeuchi TB153FR V3 Hüllkreisbagger (Vollausstattung)
Minigrävare, 4161007 4161007
  67098 Bad Dürkheim
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 350 h, Driftvikt: 5560 kg
648 274  SEK
plus 16% moms
hyra från 1 286  SEK per dag
Skicka e-post
Takeuchi TB1140
10
NY Takeuchi TB1140
Grävmaskin, 5689452 5689452
  08209 Auerbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2005, Driftstimmar: 10550 h, Snabbkoppling, Driftvikt: 140000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Takeuchi TB145
16
Takeuchi TB145
Minigrävare, 5685661 5685661
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz, Österrike
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 4100 h
341 306  SEK
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB150C
20
Takeuchi TB150C
Minigrävare, 5684622 5684622
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Driftstimmar: 4442 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB145
12
Takeuchi TB145
Minigrävare, 5680215 5680215
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz, Österrike
Tillverkningsår: 2001, Driftstimmar: 10000 h
185 695  SEK
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB250E
10
Takeuchi TB250E
Minigrävare, 5678123 5678123
  6741 JN Lunteren, Holland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 20000 h, Driftvikt: 5000 kg
197 107  SEK
plus 21% moms
Skicka e-post
Takeuchi TB 23 R
9
Takeuchi TB 23 R
Minigrävare, 5615272 5615272
  73265 Dettingen u. Teck
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 3 h, Driftvikt: 2000 kg
344 522  SEK
plus 16% moms
Skicka e-post
Takeuchi TB 175
19
Takeuchi TB 175
Grävmaskin, 5677123 5677123
  73265 Dettingen u. Teck, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 11292 h, Driftvikt: 7200 kg
165 985  SEK
Skicka e-post
Takeuchi TB180FR
15
Takeuchi TB180FR
Minigrävare, 5675773 5675773
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz, Österrike
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 8700 h
206 444  SEK
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB 290
13
Takeuchi TB 290
Minigrävare, 5675196 5675196
  8483 Deutsch Goritz, Österrike
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 4900 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Ingen bild tillgänglig.
Takeuchi D1600MF3
Minidumper, 5673584 5673584
  24222 Schwentinental, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 133 h, Driftvikt: 900 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Ingen bild tillgänglig.
Takeuchi TB235V4
Minigrävare, 5673583 5673583
  24222 Schwentinental, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 639 h, Driftvikt: 3680 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Takeuchi TB1140
10
Takeuchi TB1140
Grävmaskin, 5673392 5673392
  08209 Auerbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2005, Driftstimmar: 10200 h, Snabbkoppling, Driftvikt: 14000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Ingen bild tillgänglig.
Takeuchi TB260 V4
Minigrävare, 5670990 5670990
  24222 Schwentinental, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 799 h, Driftvikt: 5830 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Takeuchi TB175W
20
Takeuchi TB175W
Mobil grävmaskin, 5666734 5666734
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz, Österrike
Tillverkningsår: 2004, Driftstimmar: 14000 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Takeuchi TB135
17
Takeuchi TB135
Minigrävare, 5666732 5666732
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz, Österrike
Tillverkningsår: 2000, Driftstimmar: 5000 h
185 695  SEK
plus 20% moms
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB 180 FR Hüllkreisbagger
5
Takeuchi TB 180 FR Hüllkreisbagger
Minigrävare, 5666148 5666148
  32257 Bünde, Tyskland
Tillverkningsår: 2010, Driftstimmar: 3586 h
280 099  SEK
plus 16% moms
Skicka e-post
Takeuchi TB016 Minibagger
8
Takeuchi TB016 Minibagger
Minigrävare, 5662824 5662824
  3595 Brunn an der Wild, Österrike
113 077  SEK
plus 20% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Takeuchi TB215R (MP 1146)
3
Takeuchi TB215R (MP 1146)
Minigrävare, 5662273 5662273
  73257 Köngen, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 1461 h, Driftvikt: 1500 kg
164 947  SEK
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB235
18
Takeuchi TB235
Minigrävare, 5661904 5661904
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 2981 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Takeuchi TB145 Minibagger
12
Takeuchi TB145 Minibagger
Minigrävare, 5661025 5661025
  3595 Brunn an der Wild, Österrike
Pris på förfrågan
Begär pris
Takeuchi TB250
19
Takeuchi TB250
kompaktlastare, 5660857 5660857
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz, Österrike
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 940 h, effekt: 30 kW
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Takeuchi TB 228
10
Takeuchi TB 228
Minigrävare, 5650124 5650124
  8483 Deutsch Goritz
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 2400 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Takeuchi TB 175, Bj. 2010, 3710 BH, SW MS08, Tieflöffel
11
Takeuchi TB 175, Bj. 2010, 3710 BH, SW MS08, Tieflöffel
Minigrävare, 5649852 5649852
  37671 Höxter-Fürstenau
Tillverkningsår: 2010, Driftstimmar: 3710 h
299 810  SEK
plus 16% moms
Skicka e-post
Takeuchi TB219
8
Takeuchi TB219
Minigrävare, 5640772 5640772
  A-8424 Gabersdorf/Leibnitz
Tillverkningsår: 2010, Driftstimmar: 850 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Takeuchi TB145 (MP 1462)
2
Takeuchi TB145 (MP 1462)
Minigrävare, 5638321 5638321
  73257 Köngen
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 2504 h, Driftvikt: 4500 kg
326 782  SEK
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 161