Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Umkreis
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Massey Ferguson till salu

Köp Massey Ferguson begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Massey Ferguson Ersatzteile Baggerlader spare parts backhoe piezas recambio
Massey Ferguson Ersatzteile Baggerlader spare parts backhoe piezas recambio
Traktorgrävare, 1998398 1998398
  64673 Zwingenberg, Tyskland
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson 7626 Exclusive  Miete ab 24,90 € /Betriebsstunde
-13%
4
Massey Ferguson 7626 Exclusive Miete ab 24,90 € /Betriebsstunde
Traktorer, 5731999 5731999
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Motorkapacitet: 206 kW, Driftstimmar: 3800 h, 4-hjulsdrift, Dator, Luftbromssystem, Frontlyft, fjädrad framaxel, Klimatanläggning, EHR, Hytt, Hydraulisk styrning, Förberedd för automatiskt styrsystem, ...
810 180 kr
931 707 kr
plus 16% moms
hyra från 255,36 kr per utnyttjad timme
Skicka e-post
Massey Ferguson MF7620DynaVT Exclusi
-20%
9
Massey Ferguson MF7620DynaVT Exclusi
Traktorer, 5731951 5731951
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Motorkapacitet: 147 kW, Driftstimmar: 3900 h, Högsta hastighet: 40 km/h, Däck fram: 600/65R28 Trelle, Däck bak: 650/65R42 Trelle
605 071 kr
758 903 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson MF 6255A
13
Massey Ferguson MF 6255A
Traktorer, 5731949 5731949
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2002, Motorkapacitet: 75 kW, Driftstimmar: 5013 h, Högsta hastighet: 40 km/h
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson MF7726S Dyna-VT
3
Massey Ferguson MF7726S Dyna-VT
Traktorer, 5731948 5731948
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson MF7620Dyna-VT
5
Massey Ferguson MF7620Dyna-VT
Traktorer, 5731946 5731946
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Motorkapacitet: 147 kW, Driftstimmar: 2975 h, Högsta hastighet: 50 km/h, Profildjup däck bak: 80 %, Profildjup däck fram: 80 %, Däck fram: 600/60R30, Däck bak: 710/60R42
805 052 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson RK421 Schwader
5
Massey Ferguson RK421 Schwader
Lantbruksmaskiner / utrustning, 5731941 5731941
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
64 609 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson MF5711S Dyna4 Effi
8
Massey Ferguson MF5711S Dyna4 Effi
Traktorer, 5731940 5731940
  48720 Rosendahl, Tyskland
Tillverkningsår: 2018
758 903 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson MF7722Dyna-VT Exclus
8
Massey Ferguson MF7722Dyna-VT Exclus
Traktorer, 5731938 5731938
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Motorkapacitet: 162 kW, Driftstimmar: 2200 h, Profildjup däck bak: 100 %, Profildjup däck fram: 100 %, Däck fram: 600/65R28, Däck bak: 600/65R28
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson MF7718SDVT Exclusive
5
Massey Ferguson MF7718SDVT Exclusive
Traktorer, 5731936 5731936
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Högsta hastighet: 50 km/h, Profildjup däck bak: 100 %, Profildjup däck fram: 100 %, Däck fram: 540/65/R28, Däck bak: 650/65/R38
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson MF7726Dyna-VT EXCL.
9
Massey Ferguson MF7726Dyna-VT EXCL.
Traktorer, 5731935 5731935
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Motorkapacitet: 191 kW, Driftstimmar: 4960 h, Högsta hastighet: 50 km/h
912 734 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson MF 135
8
Massey Ferguson MF 135
Traktorer, 5731939 5731939
  48720 Rosendahl-Osterwick, Tyskland
Tillverkningsår: 1975, Motorkapacitet: 33 kW, Däck fram: 6,00-19 ASFR 6PR, Däck bak: 12,4-32/6 PR
47 175 kr
Skicka e-post
Massey Ferguson TD 776X DN (Lely)
9
Massey Ferguson TD 776X DN (Lely)
Övrigt, 5731933 5731933
  48720 Rosendahl, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
123 065 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson 8220 POWER CONTROL
8
Massey Ferguson 8220 POWER CONTROL
Traktorer, 5731886 5731886
  28876 Oyten, Tyskland
Tillverkningsår: 2000, Motorkapacitet: 114 kW, Driftstimmar: 8241 h, 4-hjulsdrift, Luftbromssystem, Frontlyft, Klimatanläggning, EHR, Hytt, Antal växlar bakåt: 32, Antal växlar framåt: 32, Högsta hastighet: 40 km/h, ...
215 364 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson 7624 DYNA-6 EFFIECIENT
8
Massey Ferguson 7624 DYNA-6 EFFIECIENT
Traktorer, 5731864 5731864
  28876 Oyten, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Motorkapacitet: 177 kW, Driftstimmar: 2814 h, 4-hjulsdrift, Luftbromssystem, Frontlyft, fjädrad framaxel, Klimatanläggning, EHR, Hytt, Automatiskt styrsystem, Förberedd för automatiskt styrsystem, ...
794 797 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson 7382 CENTORA
8
Massey Ferguson 7382 CENTORA
Lantbruksmaskiner / utrustning, 5731833 5731833
  28876 Oyten, Tyskland
Tillverkningsår: 2014
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson asphalt recycler spreader 12 m³
20
Massey Ferguson asphalt recycler spreader 12 m³
Asfaltsåtervinnare, 5628921 5628921
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftvikt: 14000 kg
871 712 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson asphalt recycler RMS5 - cementspreader
20
Massey Ferguson asphalt recycler RMS5 - cementspreader
Asfaltsåtervinnare, 5628898 5628898
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftvikt: 900 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson wheel tractor 8700S
8
Massey Ferguson wheel tractor 8700S
Lantbruksmaskiner / utrustning, 5628890 5628890
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2018
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson 8690
10
Massey Ferguson 8690
Jordstabiliserare, 5553956 5553956
  88240 Posusje, Bosnien och Hercegovina
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson 294 S
7
Massey Ferguson 294 S
Lantbruksmaskiner / utrustning, 5466976 5466976
  3595 Brunn an der Wild, Österrike
158 959 kr
Skicka e-post
Massey Ferguson 6270 ** klima **
11
Massey Ferguson 6270 ** klima **
Traktorer, 5007792 5007792
  36272 Niederaula, Tyskland
Tillverkningsår: 2001, Motorkapacitet: 88 kW, Driftstimmar: 7600 h, 4-hjulsdrift, Frontlyft, Klimatanläggning, Hytt
220 492 kr
Skicka e-post
Massey Ferguson 8730
9
Massey Ferguson 8730
Lantbruksmaskiner / utrustning, 4977731 4977731
  50500 CATZ, Frankrike
Tillverkningsår: 2014
1 097 332 kr
plus 20% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson T230
7
Massey Ferguson T230
Lastbil med semitrailer, andra, 4145265 4145265
  44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, Frankrike
Tillverkningsår: 2016
Pris på förfrågan
Begär pris
Massey Ferguson 2 x 14Lx28
3
Massey Ferguson 2 x 14Lx28
Däck-hjul, 3486470 3486470
  25764 Wesselburener Deichhausen, Tyskland
7 322 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Massey Ferguson Ersatzteile Dichtung Filter Dichtsatz Zylinder Pumpe parts
Massey Ferguson Ersatzteile Dichtung Filter Dichtsatz Zylinder Pumpe parts
Reservdelar, 1998515 1998515
  64673 Zwingenberg, Tyskland
Pris på förfrågan
Begär pris
 
Resultat 1 - 25 av 26
1 2 »