Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)
Aktivt filter

Begagnade MAN till salu

Köp MAN begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
MAN chassis truck TGM 15.290 , E6 , 4x2 , BDF , FULL AIR SUSPENSION , AC
20
MAN chassis truck TGM 15.290 , E6 , 4x2 , BDF , FULL AIR SUSPENSION , AC
Lastbilschassi, 5507568 5507568
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016, Farthållare, Retarder/Intarder, Miltal: 250000 km, Lastutrymmets längd: 7400 mm, Axlar: 2 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, axlar: 4x2
323 850  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
MAN chassis truck TGM 15.290 , E6 , 4x2, Retarder ,FULL AIR SUSPENSION , BDF , ai
20
MAN chassis truck TGM 15.290 , E6 , 4x2, Retarder ,FULL AIR SUSPENSION , BDF , ai
Lastbilschassi, 5507569 5507569
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016, ABS, Retarder/Intarder, Miltal: 220000 km, Axlar: 2 St., Växellåda: Automatisk växellåda, axlar: 4x2
398 176  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
MAN TGX 18.480 XXL Standklima Intarder Navi Abstandsregelautomat
15
MAN TGX 18.480 XXL Standklima Intarder Navi Abstandsregelautomat
Standard, 4023344 4023344
  88214 Ravensburg, Tyskland
ABS, Navigationssystem, Parkeringsvärmare, Farthållare, Retarder/Intarder, Sekundär luftkonditionering, Hel kåpa, Registreringsdatum: 29.01.2015, Miltal: 281000 km, Axlar: 2 St., Växellåda: Automatisk växellåda, ...
265 451  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
MAN concrete mixer truck TGS 32.360 , E6 , 8x4 , Retarder
20
MAN concrete mixer truck TGS 32.360 , E6 , 8x4 , Retarder
Betongblandare, 5493983 5493983
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2015, Farthållare, Kapacitet: 12419 cm³, Miltal: 180000 km, Axlar: 4 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, axlar: 8x4
529 839  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
MAN TGS 35.480 8x4 BB Bordmatik hydr. Heckklappe Intarder 2 Seiten Kipper
15
MAN TGS 35.480 8x4 BB Bordmatik hydr. Heckklappe Intarder 2 Seiten Kipper
Transportfordon med tipp , 5269217 5269217
  88214 Ravensburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2011, Släpvagnskoppling, ABS, Farthållare, Retarder/Intarder, Miltal: 278000 km, Tillåten totalvikt: 32000 kg, Axlar: 4 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro5, ...
626 464  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
MAN TGS 26.480
20
MAN TGS 26.480
Krokbil, 5633093 5633093
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2016
835 000  SEK
Skicka e-post
MAN TGA 26.480
20
MAN TGA 26.480
Lastyta, 5633090 5633090
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2006, Konstruktionstyp: Kran
209 196  SEK
Skicka e-post
MAN TGS
16
MAN TGS
Speciella konstruktioner, 5632981 5632981
  68190 Ensisheim, Frankrike
Kran, Utsläppsklass: Euro4
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGS
16
MAN TGS
Biltransportör, 5632980 5632980
  68190 Ensisheim, Frankrike
Utsläppsklass: Euro4
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGA
13
MAN TGA
Standard, 5632972 5632972
  68190 Ensisheim, Frankrike
Utsläppsklass: Euro4, axlar: 4x2
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGS
16
MAN TGS
Lastyta, 5632965 5632965
  68190 Ensisheim, Frankrike
Kran, Konstruktionstyp: öppen, Utsläppsklass: Euro4, axlar: 6x2
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGS
16
MAN TGS
Transportfordon med tipp , 5632954 5632954
  68190 Ensisheim, Frankrike
Kran
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGS
16
MAN TGS
Transportfordon med tipp , 5632953 5632953
  68190 Ensisheim, Frankrike
Kran
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGS
16
MAN TGS
Transportfordon med tipp , 5632952 5632952
  68190 Ensisheim, Frankrike
Kran
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGA
16
MAN TGA
Transportfordon med tipp , 5632949 5632949
  68190 Ensisheim, Frankrike
Kran
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN LE8.150  L20 1. Hand - TOP Zustand
18
MAN LE8.150 L20 1. Hand - TOP Zustand
Transportfordon med tipp , 5632819 5632819
  51545 Waldbröl, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, Släpvagnskoppling, entreprenadmaskiner, Registreringsdatum: 01.06.2004, Kapacitet: 4580 cm³, Miltal: 62053 km, Fordonets bredd: 2450 mm, Fordonets höjd: 3100 mm, Lastutrymmets längd: 3500 mm, ...
212 350  SEK
logo
Skicka e-post
MAN L2000 1. Hand
17
MAN L2000 1. Hand
Transportfordon med tipp , 5632817 5632817
  51545 Waldbröl, Tyskland
Tillverkningsår: 1998, Släpvagnskoppling, Registreringsdatum: 01.05.1998, Kapacitet: 4580 cm³, Miltal: 206166 km, Fordonets bredd: 2340 mm, Fordonets höjd: 2538 mm, Lastutrymmets längd: 3800 mm, ...
82 290  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
MAN L2000 8 Meter Pritsche
12
MAN L2000 8 Meter Pritsche
Lastyta, 5632815 5632815
  51545 Waldbröl, Tyskland
Tillverkningsår: 1997, Registreringsdatum: 01.08.1997, Miltal: 208730 km, Fordonets bredd: 2550 mm, Fordonets höjd: 2850 mm, Lastutrymmets längd: 8000 mm, Lastutrymmets bredd: 2500 mm, Konstruktionstyp: öppen, ...
27 076  SEK
logo
Skicka e-post
MAN 26.360 Paflinger PK29002 Funk/Winde/Greifer
15
MAN 26.360 Paflinger PK29002 Funk/Winde/Greifer
Lastyta, 5632189 5632189
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2003, Konstruktionstyp: Presenningar
423 659  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
MAN TGL 12.220 / LBW / Euro 6 / TüV 08-20
15
MAN TGL 12.220 / LBW / Euro 6 / TüV 08-20
Lastyta, 5632188 5632188
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Konstruktionstyp: Presenningar
158 209  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
MAN LE 8.220 L2000 Kipper Meiller Dreiseitenkipper
12
MAN LE 8.220 L2000 Kipper Meiller Dreiseitenkipper
Transportfordon med tipp , 5631574 5631574
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, Växellåda: Växellåda, Utsläppsklass: Euro3
115 736  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
MAN chassis truck TGS 35.460 , E6 , 8x4 , 30.000km ,BrakeMatic 2019 , Retarder ,
20
MAN chassis truck TGS 35.460 , E6 , 8x4 , 30.000km ,BrakeMatic 2019 , Retarder ,
Lastbilschassi, 5631411 5631411
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2019, Retarder/Intarder, Kapacitet: 12419 cm³, Miltal: 30000 km, Lastutrymmets längd: 6000 mm, Axlar: 4 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, axlar: 8x4
844 133  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
MAN platform truck EMTECH TGX 400KM
8
MAN platform truck EMTECH TGX 400KM
Lastyta, 5631191 5631191
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2013, Konstruktionstyp: öppen
361 772  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
MAN recycler TGS 18.480 mit Wirtgen WS 250
13
MAN recycler TGS 18.480 mit Wirtgen WS 250
Asfaltmaskiner, andra, 5628928 5628928
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN asphalt recycler MAN amag spreader 6x6 - 17 m³
17
MAN asphalt recycler MAN amag spreader 6x6 - 17 m³
Asfaltsåtervinnare, 5628927 5628927
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 250 h, Driftvikt: 16000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN recycler amag cement spreader MAN TGS 33.440 - 6x6
7
MAN recycler amag cement spreader MAN TGS 33.440 - 6x6
Asfaltmaskiner, andra, 5628922 5628922
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2018
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN recycler MAN Recycler
9
MAN recycler MAN Recycler
Asfaltmaskiner, andra, 5628918 5628918
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2018
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN recycler TGS 18.480 - 4x4
14
MAN recycler TGS 18.480 - 4x4
Asfaltmaskiner, andra, 5628916 5628916
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN recycler 33.500
14
MAN recycler 33.500
Asfaltmaskiner, andra, 5628911 5628911
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2018
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN road sweeper TGA 41.440 8x8
16
MAN road sweeper TGA 41.440 8x8
Sopmaskiner, 5628905 5628905
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2007
Pris på förfrågan
Begär pris
 
Resultat 1 - 25 av 291