Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Umkreis
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Kinshofer till salu

Köp Kinshofer begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Kinshofer KM 608/C 18V80
4
Kinshofer KM 608/C 18V80
Hydrauliska system – gripklo, 5601470 5601470
  12529 Schönefeld, Tyskland
Tillverkningsår: 2000
54 867 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer KM 607.1
3
Kinshofer KM 607.1
Hydrauliska system – gripklo, 4367001 4367001
  12529 Schönefeld, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
29 228 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer Auger Torque Modell 8000MAX
-5%
3
Kinshofer Auger Torque Modell 8000MAX
Jordborr, 5382674 5382674
  32051 Herford, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Konstruktionstyp: Bilagor
38 458 kr
40 560 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer Auger Torque SET 25.000 MAX
2
Kinshofer Auger Torque SET 25.000 MAX
Jordborr, 5714315 5714315
  32051 Herford, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Konstruktionstyp: Bilagor
183 060 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer Hammer GR 25 S
-9%
8
Kinshofer Hammer GR 25 S
Rivningsgrip, 5741598 5741598
  32051 Herford
Tillverkningsår: 2020
51 175 kr
56 302 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer "POWERTILT SET MS 01"
5
NY Kinshofer "POWERTILT SET MS 01"
Övrigt, 5746084 5746084
  44379 Dortmund-Dorstfeld, Tyskland
Auktion.
Skicka e-post
Kinshofer
5
NY Kinshofer
Övrigt, 5744413 5744413
  87437 Kempten, Tyskland
Tillverkningsår: 2007
Auktion.
Skicka e-post
Kinshofer "C 08 HPX-60"
5
NY Kinshofer "C 08 HPX-60"
Övrigt, 5744415 5744415
  23923 Selmsdorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2011
Auktion.
Skicka e-post
Kinshofer C18VE-50
4
Kinshofer C18VE-50
Hydrauliska system – gripklo, 5743466 5743466
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2007
35 894 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer GREIFER C02H-25
7
Kinshofer GREIFER C02H-25
Hydrauliska system – gripklo, 5743468 5743468
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2014
35 381 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer SD20H-100 SORTIERGREIFER
6
Kinshofer SD20H-100 SORTIERGREIFER
Hydrauliska system – gripklo, 5743461 5743461
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2011
88 710 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer C18VE-60 GRABGREIFER, AUFNAHME MS10
5
Kinshofer C18VE-60 GRABGREIFER, AUFNAHME MS10
Hydrauliska system – gripklo, 5743462 5743462
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2017
88 710 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer GREIFER C18VE-80 INKL. OQ65 ADAPTER
5
Kinshofer GREIFER C18VE-80 INKL. OQ65 ADAPTER
Hydrauliska system – gripklo, 5743456 5743456
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2012
117 938 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer 60 CM WECHSELSCHALEN, C05HPX
2
Kinshofer 60 CM WECHSELSCHALEN, C05HPX
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5743283 5743283
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2017
12 307 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer ADAPTERPLATTE MS10 ZUM C18VE GREIFER
Kinshofer ADAPTERPLATTE MS10 ZUM C18VE GREIFER
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5743269 5743269
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
22 562 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer 050 CM WECHSELSCHALEN
3
Kinshofer 050 CM WECHSELSCHALEN
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5743270 5743270
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2012
18 460 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer ADAPTERPLATTE MS10, PASSEND C18VE
2
Kinshofer ADAPTERPLATTE MS10, PASSEND C18VE
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5743271 5743271
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2014
22 562 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer 60 CM SCHALEN ZUM C18VE-GREIFER
2
Kinshofer 60 CM SCHALEN ZUM C18VE-GREIFER
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5743266 5743266
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
26 664 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer ADAPTERPLATTE SW 48 LIKUFIX
4
Kinshofer ADAPTERPLATTE SW 48 LIKUFIX
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5743262 5743262
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2014
47 175 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer TILTROTATOR TR10NOX
4
Kinshofer TILTROTATOR TR10NOX
Redskapsfäste, hydraulisk, 5743233 5743233
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2010
141 525 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer Hammer GR 25 S
-9%
8
Kinshofer Hammer GR 25 S
Rivningsgrip, 5741598 5741598
  32051 Herford
Tillverkningsår: 2020
51 175 kr
56 302 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer Hammer Typ 45S
6
Kinshofer Hammer Typ 45S
Rivningsgrip, 5741591 5741591
  32051 Herford
Tillverkningsår: 2020
67 173 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer A03H
2
Kinshofer A03H
Reservdelar - andra, 5715578 5715578
  72555 Metzingen, Tyskland
53 021 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer Auger Torque SET 25.000 MAX
2
Kinshofer Auger Torque SET 25.000 MAX
Jordborr, 5714315 5714315
  32051 Herford, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Konstruktionstyp: Bilagor
183 060 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer
2
Kinshofer
Reservdelar - andra, 5667502 5667502
  72555 Metzingen, Tyskland
10 307 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer
2
Kinshofer
Reservdelar - andra, 5633105 5633105
  72555 Metzingen, Tyskland
10 153 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Kinshofer KM 608/C 18V80
4
Kinshofer KM 608/C 18V80
Hydrauliska system – gripklo, 5601470 5601470
  12529 Schönefeld, Tyskland
Tillverkningsår: 2000
54 867 kr
plus 16% moms
logo
Skicka e-post
Kinshofer TR18
7
Kinshofer TR18
rotortillt, 5597429 5597429
  69509 Mörlenbach, Tyskland
56 405 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Kinshofer HMX 8 / KM10 F 173/180
6
Kinshofer HMX 8 / KM10 F 173/180
Hydrauliska system – gripklo, 5480278 5480278
  73265 Dettingen u. Teck, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
87 171 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Kinshofer C08V-40
3
Kinshofer C08V-40
Hydrauliska system – gripklo, 5469995 5469995
  71522 Backnang, Tyskland
Tillverkningsår: 2016
45 124 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 49
1 2 »