Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Hitachi till salu

Köp Hitachi begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Hitachi wheel excavator ZX 140 W-3
10
Hitachi wheel excavator ZX 140 W-3
Mobil grävmaskin, 4834914 4834914
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 8483 h, Driftvikt: 16000 kg
403 485  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Hitachi Koparka kołowa HITACHI EX 215
20
Hitachi Koparka kołowa HITACHI EX 215
Mobil grävmaskin, 5248198 5248198
  41-803 Zabrze, Polen
Tillverkningsår: 2002
167 870  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Hitachi ZW310
4
Hitachi ZW310
Hjullastare, 5529604 5529604
  08233 Treuen, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 6688 h, Driftvikt: 23700 kg
626 464  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Hitachi mini excavator ZX 85USB-5A
17
Hitachi mini excavator ZX 85USB-5A
Minigrävare, 4835490 4835490
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 5 h, Driftvikt: 8290 kg
791 043  SEK
exkl. 19% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Hitachi koparka gąsienicowa ZX 210 LC-3
9
Hitachi koparka gąsienicowa ZX 210 LC-3
Grävmaskin, 5388933 5388933
  55-140 Żmigród, Polen
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 9800 h
487 967  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Hitachi ZX 50 U
11
NY Hitachi ZX 50 U
Minigrävare, 5635447 5635447
  99100 Dachwig, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, Driftstimmar: 8093 h, Driftvikt: 4580 kg
136 973  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Hitachi tracked excavator Zaxis 225 USR LC
6
NY Hitachi tracked excavator Zaxis 225 USR LC
Grävmaskin, 5634216 5634216
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 7000 h
420 025  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Hitachi PD7
6
Hitachi PD7
Borrigg, vertikal, 5633450 5633450
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 1980, Driftstimmar: 7478 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi KH180-2 GLS
6
Hitachi KH180-2 GLS
Borrigg, vertikal, 5633449 5633449
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 1981, Driftstimmar: 5670 h
1 051 185  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Hitachi ZX 250 LC-3
18
Hitachi ZX 250 LC-3
Grävmaskin, 5631860 5631860
  4413 NL Krabbendijke, Holland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 16525 h
315 886  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Hitachi ZX210LC-3
16
Hitachi ZX210LC-3
Grävmaskin, andra, 5631353 5631353
  2495-401 Fátima, Portugal
Tillverkningsår: 2011
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi ZX210LC-3
9
Hitachi ZX210LC-3
Grävmaskin, andra, 5631352 5631352
  2495-401 Fátima, Portugal
Tillverkningsår: 2008
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi ZX250LC-3
11
Hitachi ZX250LC-3
Grävmaskin, 5631350 5631350
  2495-401 Fátima, Portugal
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 9000 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi ZX210LC-3
11
Hitachi ZX210LC-3
Grävmaskin, andra, 5631349 5631349
  2495-401 Fátima, Portugal
Tillverkningsår: 2010
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi EX1200 DIGGING BUCKET ZX1200
10
Hitachi EX1200 DIGGING BUCKET ZX1200
Skopor, 5629373 5629373
  5928 LA Venlo, Holland
159 270  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Hitachi ZX 140W-5B
20
Hitachi ZX 140W-5B
Mobil grävmaskin, 5629100 5629100
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 9678 h
506 274  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Hitachi ZX 135 US
20
Hitachi ZX 135 US
Grävmaskin, 5629096 5629096
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 8500 h
659 111  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Hitachi ZX 290 LC-5B
20
Hitachi ZX 290 LC-5B
Grävmaskin, 5629092 5629092
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 8970 h
850 158  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Hitachi tracked excavator Zaxis 280LCN
10
Hitachi tracked excavator Zaxis 280LCN
Grävmaskin, 5628705 5628705
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 11037 h
338 425  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Hitachi ZX470LCH-5B
4
Hitachi ZX470LCH-5B
Grävmaskin, 5627553 5627553
  41542 Dormagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2014
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi tracked excavator ZX 135 US-3
6
Hitachi tracked excavator ZX 135 US-3
Grävmaskin, 5627079 5627079
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 5653 h, Driftvikt: 14000 kg
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Hitachi ZX48U-5
5
Hitachi ZX48U-5
Minigrävare, 5626592 5626592
  26842 Ostrhauderfehn, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 1 h, Driftvikt: 4 kg
504 356  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Hitachi tracked excavator ZX350K
9
Hitachi tracked excavator ZX350K
Grävmaskin, 5623914 5623914
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 13387 h
347 647  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Hitachi ZW 310
20
Hitachi ZW 310
Hjullastare, 5622447 5622447
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 5400 h
1 250 000  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Hitachi KH 125-3
8
Hitachi KH 125-3
Vajergrävmaskin, 5622047 5622047
  86529 Schrobenhausen, Tyskland
Tillverkningsår: 1986
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi tracked excavator WA 470 - 3H
13
Hitachi tracked excavator WA 470 - 3H
Grävmaskin, 5617651 5617651
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 16525 h
747 126  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Hitachi mini excavator ZX 17 | 27 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.6 301.8 302.5 YANMAR
20
Hitachi mini excavator ZX 17 | 27 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.6 301.8 302.5 YANMAR
Minigrävare, 5617578 5617578
  56-300 Milicz, Polen
Tillverkningsår: 2011
116 738  SEK
exkl. 23% moms
Skicka e-post
Hitachi mini excavator ZX 17 | 27 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.6 301.8 302.5 YANMAR
19
Hitachi mini excavator ZX 17 | 27 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.6 301.8 302.5 YANMAR
Minigrävare, 5617577 5617577
  56-300 Milicz, Polen
Tillverkningsår: 2011
116 738  SEK
exkl. 23% moms
Skicka e-post
Hitachi mini excavator ZX 17 | 27 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.6 301.8 302.5 YANMAR
17
Hitachi mini excavator ZX 17 | 27 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.6 301.8 302.5 YANMAR
Minigrävare, 5617576 5617576
  56-300 Milicz, Polen
Tillverkningsår: 2011
116 738  SEK
exkl. 23% moms
Skicka e-post
Hitachi mini excavator ZX 27 | 17 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.8 301.6 302.5 YANMAR
19
Hitachi mini excavator ZX 27 | 17 JCB 8018 8016 8025 8030 CAT 301.8 301.6 302.5 YANMAR
Minigrävare, 5617575 5617575
  56-300 Milicz, Polen
Tillverkningsår: 2011
157 597  SEK
exkl. 23% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 367