Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Caterpillar till salu

Köp Caterpillar begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Caterpillar 953D
Video
20
Caterpillar 953D
bandtraktor, 5736036 5736036
  98693 Ilmenau, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 2092 h, Driftvikt: 15517 kg
1 005 237 kr
plus 20% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Caterpillar 120H-ES
18
Caterpillar 120H-ES
Väghyvel, övriga, 4870852 4870852
  78183 Behla, Tyskland
Tillverkningsår: 2000
601 122 kr
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Caterpillar D 6 R XL III
15
Caterpillar D 6 R XL III
schaktningsmaskin, 5272099 5272099
  32-640 Zator, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 16330 h
574 022 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Caterpillar 329 ELN
19
Caterpillar 329 ELN
Grävmaskin, 4616265 4616265
  88214 Ravensburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 9600 h, Snabbkoppling, Centralsmörjs utrustning, Driftvikt: 29520 kg
929 466 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Caterpillar Chwytak rozbiórkowy Engcon SK 30
3
Caterpillar Chwytak rozbiórkowy Engcon SK 30
Bilagor, andra, 5400244 5400244
  55-140 Żmigród, Polen
Tillverkningsår: 2018
88 773 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Caterpillar G 3412 - Gas Generator set - 440 kVa
11
NY Caterpillar G 3412 - Gas Generator set - 440 kVa
el-verk - stationär, 5861285 5861285
  4782 PZ Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 1996, Driftstimmar: 65535 h, effekt: 450.00 kva
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar 3516 B - Marine Propulsion - 2000 HP - 8KN
8
NY Caterpillar 3516 B - Marine Propulsion - 2000 HP - 8KN
Dieselmotorer, 5861286 5861286
  4782 PZ Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 1998
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar 3512B - 1.600 kVA Generator - DPX-12311
20
NY Caterpillar 3512B - 1.600 kVA Generator - DPX-12311
el-verk - stationär, 5861271 5861271
  4731 TB Oudenbosch, Holland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 323 h, effekt: 1600.00 kva
1 288 118 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 428D
20
NY Caterpillar 428D
Traktorgrävare, 5861195 5861195
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2005
Auktion.
logo
Skicka e-post
Caterpillar 907H
5
NY Caterpillar 907H
Hjullastare, 5860990 5860990
  46282 Dorsten, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 2711 h
318 241 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Caterpillar C 3.4 B
5
NY Caterpillar C 3.4 B
Reservdelar - andra, 5860915 5860915
  6741 JN Lunteren, Holland
42 937 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar C1.1 318 1668 U diesel Perkins shibaura
3
NY Caterpillar C1.1 318 1668 U diesel Perkins shibaura
Reservdelar - andra, 5860914 5860914
  6741 JN Lunteren, Holland
34 350 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 9H3XL1
2
NY Caterpillar 9H3XL1
Reservdelar - andra, 5860912 5860912
  6741 JN Lunteren, Holland
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar telehandler CAT TH407C
7
NY Caterpillar telehandler CAT TH407C
Teleskoplastare, 5860710 5860710
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 3705 h
344 747 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Caterpillar wheel excavator Cat M313D
5
NY Caterpillar wheel excavator Cat M313D
Mobil grävmaskin, 5860693 5860693
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 11800 h
454 879 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Caterpillar tracked excavator CAT 312E
4
NY Caterpillar tracked excavator CAT 312E
Grävmaskin, 5860670 5860670
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 3900 h
593 935 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Caterpillar 730
Video
14
NY Caterpillar 730
Dumper - midjestyrd, 5860078 5860078
  21-100 Lubartów, Polen
Tillverkningsår: 2011
596 070 kr
logo
Skicka e-post
Caterpillar 966 M
11
NY Caterpillar 966 M
Hjullastare, 5859918 5859918
  23881 Breitenfelde, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 11756 h
798 128 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Caterpillar 966 M
10
NY Caterpillar 966 M
Hjullastare, 5859818 5859818
  23881 Breitenfelde, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 10995 h
777 922 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Caterpillar 330 CL
20
NY Caterpillar 330 CL
Grävmaskin, 5859749 5859749
  2371DT Roelofarendsveen, Holland
Tillverkningsår: 2003, Driftstimmar: 9464 h
479 887 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 320 C L
13
NY Caterpillar 320 C L
Grävmaskin, 5859740 5859740
  6045JK Roermond, Holland
Tillverkningsår: 2005, Driftstimmar: 7400 h
433 414 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 950H
20
NY Caterpillar 950H
Hjullastare, 5859644 5859644
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 12360 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Caterpillar 950H
20
NY Caterpillar 950H
Hjullastare, 5859646 5859646
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 14530 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Caterpillar NPV20N2
9
NY Caterpillar NPV20N2
Gaffeltruckar, andra, 5859183 5859183
  88240 Posusje, Bosnien och Hercegovina
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar NSP16N2
7
NY Caterpillar NSP16N2
Gaffeltruckar, andra, 5859184 5859184
  88240 Posusje, Bosnien och Hercegovina
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar crawler asphalt paver AP1055
14
NY Caterpillar crawler asphalt paver AP1055
Bandburen asfaltsläggare, 5859163 5859163
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 5000 h
355 983 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Caterpillar 926 M
20
Caterpillar 926 M
Hjullastare, 5857834 5857834
  58553 Halver
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 9553 h, Driftvikt: 13000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar 329 E LN
20
Caterpillar 329 E LN
Grävmaskin, 5857832 5857832
  58553 Halver
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 9655 h, Driftvikt: 29500 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Caterpillar 14 G with Ripper
5
Caterpillar 14 G with Ripper
Väghyvel, 5857790 5857790
  2371DT Roelofarendsveen
Tillverkningsår: 1980, effekt: 149 kW
474 836 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 16 G with Ripper
5
Caterpillar 16 G with Ripper
Väghyvel, 5857791 5857791
  2371DT Roelofarendsveen
Tillverkningsår: 1981, effekt: 205 kW
474 836 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 1520
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »