Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Bomag till salu

Köp Bomag begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Bomag single drum compactor BW 213 DH-4
20
Bomag single drum compactor BW 213 DH-4
Vägvältar, 4835485 4835485
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 2117 h, Driftvikt: 12700 kg
648 643 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Bomag BVT 65
Bomag BVT 65
Vibrerande stamp, 4058697 4058697
  25779 Norderheistedt, Tyskland
Tillverkningsår: 2016
14 138 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Bomag BW 80 AD-5
5
Bomag BW 80 AD-5
Tandemvält, 5329971 5329971
  32-640 Zator, Polen
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 2200 h
109 592 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Bomag BPR 35/42 D
5
Bomag BPR 35/42 D
vibroplatta, 3862087 3862087
  93455 Tratisching , Tyskland
Tillverkningsår: 2016
38 006 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Bomag recycler MPH 121
8
NY Bomag recycler MPH 121
Asfaltmaskiner, andra, 5851229 5851229
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2001
715 593 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Bomag BW 213 D-2
15
Bomag BW 213 D-2
Tandemvält, 5850821 5850821
  2371DT Roelofarendsveen, Holland
Tillverkningsår: 1995, Driftstimmar: 7752 h
253 376 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Bomag BW177DH-3
17
Bomag BW177DH-3
Vägvältar, 5846987 5846987
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2003, Driftstimmar: 4141 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Bomag BT 60/4
4
Bomag BT 60/4
Vibratorer, 5846938 5846938
  89231 Neu-Ulm, Tyskland
Tillverkningsår: 2013
7 601 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Bomag BPR 55/65 D E
3
Bomag BPR 55/65 D E
vibroplatta, 5845686 5845686
  52249 Eschweiler - Weisweiler, Tyskland
Tillverkningsår: 2015
38 006 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Bomag BT 65
5
Bomag BT 65
Vibrerande stamp, 5819446 5819446
  49828 Neuenhaus, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
Begär pris
Bomag BW 266
14
Bomag BW 266
Tandemvält, 5841844 5841844
  2371DT Roelofarendsveen, Holland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 4982 h
197 633 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Bomag single drum compactor BW 213 D-4
7
Bomag single drum compactor BW 213 D-4
Vägvältar, 5658135 5658135
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 8136 h
346 670 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Bomag BW154ACP AM
3
Bomag BW154ACP AM
Vältar, övriga, 5837264 5837264
  BT78 3AJ Dromore Co. Tyrone, Storbritannien
Tillverkningsår: 2010
Pris på förfrågan
Begär pris
Bomag asphalt milling machine BM 1200-35
16
Bomag asphalt milling machine BM 1200-35
Asfaltfräsar, 5834910 5834910
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 59 h, Driftvikt: 24900 kg
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Bomag road roller BW 161 ADO-5
20
Bomag road roller BW 161 ADO-5
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5834351 5834351
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
881 749 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Bomag asphalt milling machine BM 1000-35
20
Bomag asphalt milling machine BM 1000-35
Asfaltfräsar, 5834350 5834350
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 12 h, Driftvikt: 22600 kg
2 635 111 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Bomag BW100 AD-4 (wie BW120 BW125 AV23 AV26)
10
Bomag BW100 AD-4 (wie BW120 BW125 AV23 AV26)
Tandemvält, 5831268 5831268
  35510 Hessen - Butzbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 1702 h, Arbetsbredd: 1.00 m, Driftvikt: 2400 kg
98 817 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Bomag single drum compactor BW 75 ADL
3
Bomag single drum compactor BW 75 ADL
Vägvältar, 5828353 5828353
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1984, Driftstimmar: 93 h
35 785 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Bomag wheel asphalt paver BF 571
10
Bomag wheel asphalt paver BF 571
Hjulförsedd asfaltläggare, 5826733 5826733
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 2537 h
422 490 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Bomag BW75ADL
15
Bomag BW75ADL
Tandemvält, 5825305 5825305
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Auktion.
logo
Skicka e-post
Bomag crawler asphalt paver BF 600C-2 - S500
17
Bomag crawler asphalt paver BF 600C-2 - S500
Bandburen asfaltsläggare, 5823613 5823613
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 56 h, Driftvikt: 19900 kg
1 712 822 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Bomag towed roller Vibrating Shaft, Roller
8
Bomag towed roller Vibrating Shaft, Roller
Bogserad vält, 5823082 5823082
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2019
89 463 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Bomag road roller BW174AD KSG/BS180
Bomag road roller BW174AD KSG/BS180
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5822003 5822003
  94526 Metten, Tyskland
Tillverkningsår: 2006
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Bomag BW 144 AD 2
5
Bomag BW 144 AD 2
Tandemvält, 5821187 5821187
  94447 Plattling, Tyskland
Tillverkningsår: 2002, Driftstimmar: 5575 h, Driftvikt: 7800 kg
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Bomag BW 141 AD, Bj 87, 4520 BH, Deutz, KSG, 7 to.
9
Bomag BW 141 AD, Bj 87, 4520 BH, Deutz, KSG, 7 to.
Tandemvält, 5819150 5819150
  37671 Höxter-Fürstenau, Tyskland
Tillverkningsår: 1987, Driftstimmar: 4520 h
77 026 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Bomag towed roller Wał wibracyjny
8
Bomag towed roller Wał wibracyjny
Bogserad vält, 5818564 5818564
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2019
89 351 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Bomag road roller BW 161 AD-5
20
Bomag road roller BW 161 AD-5
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5818549 5818549
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
866 546 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Bomag BW90AD-2
16
Bomag BW90AD-2
Entreprenadmaskiner/utrustning, 5817141 5817141
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2006
Auktion.
logo
Skicka e-post
Bomag grader BG 160 TA
4
Bomag grader BG 160 TA
Väghyvel, 5804303 5804303
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2000, Driftstimmar: 1 h
454 026 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 336
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »