Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Alla
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Annons uppe i (dagar)

Begagnade BT till salu

Köp BT begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
BT SRE 135 //  HH 2800 mm / 1300 mm Gabeln Batterie aus 2013
7
BT SRE 135 // HH 2800 mm / 1300 mm Gabeln Batterie aus 2013
Smalgångstruck, 3403768 3403768
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 5896 h, Lyfthöjd: 2.80 m, Gaffellängd: 130 cm, Driftvikt: 1580 kg, Lyftkapacitet: 1350 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Simplex
27 365 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRM14
11
BT RRM14
Gaffeltruckar, andra, 5850421 5850421
  60300 Senlis, Frankrike
Tillverkningsår: 2007
59 797 kr
plus 20% moms
Skicka e-post
BT OS1.2CB
16
BT OS1.2CB
låglyfttruck, 5846655 5846655
  60300 Senlis, Frankrike
Tillverkningsår: 2005, Driftstimmar: 3563 h, Lyfthöjd: 2.65 m, Lyftkapacitet: 1200 kg, Masttyp: Duplex
39 527 kr
plus 20% moms
Skicka e-post
BT RRE 160 // Seitenschieber / 3.+4. Ventil / HH 9.000 mm / Triplex
7
BT RRE 160 // Seitenschieber / 3.+4. Ventil / HH 9.000 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5838928 5838928
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 3387 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 9.00 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 4200 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
59 797 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRE 160 // Seitenschieber / 3.+4. Ventil / HH 9.000 mm / Triplex
6
BT RRE 160 // Seitenschieber / 3.+4. Ventil / HH 9.000 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5838929 5838929
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 3538 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 9.00 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 4200 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
59 797 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT Atlet PLL 200
8
BT Atlet PLL 200
låglyfttruck, 5831568 5831568
  49393 Lohne, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 461 h, Lyfthöjd: 0.15 m, Lyftkapacitet: 2000 kg, Kraftkälla: Eldrift
2 534 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
BT LWE 160
9
BT LWE 160
låglyfttruck, 5831566 5831566
  49393 Lohne, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 500 h, Lyfthöjd: 0.20 m, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift
2 534 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
BT LWE 200 // 3.917 Std. / 2T Tragkraft
7
BT LWE 200 // 3.917 Std. / 2T Tragkraft
låglyfttruck, 5819997 5819997
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 3917 h, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 575 kg, Lyftkapacitet: 2000 kg, Kraftkälla: Eldrift
31 419 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT SPE 125 L // HH 4.150 mm / FH 1.400 mm / Initialhub / Triplex
7
BT SPE 125 L // HH 4.150 mm / FH 1.400 mm / Initialhub / Triplex
Hög gaffeltruck, 5754306 5754306
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 7597 h, Lyfthöjd: 4.15 m, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 1480 kg, Lyftkapacitet: 1250 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
56 756 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT SPE 125 L // 450 Std. / HH 3.750 mm / FH 1.340 mm / Initialhub / Triplex
7
BT SPE 125 L // 450 Std. / HH 3.750 mm / FH 1.340 mm / Initialhub / Triplex
Hög gaffeltruck, 5745936 5745936
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 450 h, Lyfthöjd: 3.75 m, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 1325 kg, Lyftkapacitet: 1250 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
56 756 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT CESAB BT C4D500E John Deere
10
BT CESAB BT C4D500E John Deere
Gaffeltruck, 5730645 5730645
  90471 Nürnberg, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 1591 h, Extra hydraulkrets, Höjd: 2640.00 m, Lyfthöjd: 3700.00 m, Gaffellängd: 1600 cm, Lyftkapacitet: 4900 kg, Kraftkälla: Dieseldrift, Masttyp: Duplex, ...
127 702 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
BT RRE 160 // 2.603 Std. / Seitenschieber / 3.+4. Ventil / Batt. Bj. 2014 / HH 9.000 mm / FH 3.000 mm / Triplex
7
BT RRE 160 // 2.603 Std. / Seitenschieber / 3.+4. Ventil / Batt. Bj. 2014 / HH 9.000 mm / FH 3.000 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5722120 5722120
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 2603 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 9.00 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 4050 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
80 067 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRE 160 // 2.975 Std. / Seitenschieber / 3.+4. Ventil / Batt. Bj. 2014 / HH 9.000 mm / FH 3.000 mm / Triplex
7
BT RRE 160 // 2.975 Std. / Seitenschieber / 3.+4. Ventil / Batt. Bj. 2014 / HH 9.000 mm / FH 3.000 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5718853 5718853
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 2975 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 9.00 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 4050 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
80 067 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRE 160E // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 9.500 mm / Triplex
5
BT RRE 160E // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 9.500 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5718854 5718854
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 4524 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 9.50 m, Gaffellängd: 120 cm, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
61 824 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT SWE120
11
BT SWE120
Gaffeltruck, 5686953 5686953
  6673DM Andelst , Holland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 2537 h, Höjd: 1.82 m, Lyfthöjd: 1.42 m, Gaffellängd: 115 cm, Lyftkapacitet: 1200 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Simplex
29 898 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
BT RRE160R/SE Bereift // 1.802 Std. / 3. Ventil / Seitenschieber / HH 5.450 mm / FH 1.550 mm / Triplex
9
BT RRE160R/SE Bereift // 1.802 Std. / 3. Ventil / Seitenschieber / HH 5.450 mm / FH 1.550 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5670287 5670287
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 1802 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 5.45 m, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 3675 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
120 607 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT S12
15
BT S12
Gaffeltruck - orderplock, 5668188 5668188
  60300 Senlis, Frankrike
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 1510 h, Lyfthöjd: 4.15 m, Lyftkapacitet: 1200 kg, Masttyp: Duplex
45 608 kr
plus 20% moms
Skicka e-post
BT SPE 160 Staxio
20
BT SPE 160 Staxio
Gaffeltruck, 5664640 5664640
  6673DM Andelst , Holland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 1632 h, Höjd: 2.41 m, Lyfthöjd: 3.80 m, Gaffellängd: 120 cm, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Duplex
50 168 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
BT SPE 160 L // 2.997 Std. / Initialhub / HH 4.150 mm / FH 1.370 mm / Triplex
6
BT SPE 160 L // 2.997 Std. / Initialhub / HH 4.150 mm / FH 1.370 mm / Triplex
Hög gaffeltruck, 5599174 5599174
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 2997 h, Lyfthöjd: 4.15 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 1575 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
77 026 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRE 160E // Seitenschieber / HH 9.500 mm / guter Zustand / Triplex
8
BT RRE 160E // Seitenschieber / HH 9.500 mm / guter Zustand / Triplex
Smalgångstruck, 5599170 5599170
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2010, Driftstimmar: 9041 h, Lyfthöjd: 9.50 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 3350 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
76 013 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT SWE 140 // 1.682 Std. / HH 2.655 mm / FH 1.390 mm / Duplex
7
BT SWE 140 // 1.682 Std. / HH 2.655 mm / FH 1.390 mm / Duplex
Hög gaffeltruck, 5599169 5599169
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 1682 h, Lyfthöjd: 2.65 m, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 995 kg, Lyftkapacitet: 1400 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Duplex
60 810 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT LWE 200 // 413 Std. / 1.550 mm lange Gabeln / sehr guter Zustand
5
BT LWE 200 // 413 Std. / 1.550 mm lange Gabeln / sehr guter Zustand
låglyfttruck, 5599166 5599166
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 413 h, Gaffellängd: 155 cm, Driftvikt: 755 kg, Lyftkapacitet: 2000 kg, Kraftkälla: Eldrift
34 459 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRE 160 // 3. Ventil / HH 9.000 mm / FH 2.920 mm / Triplex
6
BT RRE 160 // 3. Ventil / HH 9.000 mm / FH 2.920 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5599164 5599164
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 18924 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 9.00 m, Gaffellängd: 120 cm, Driftvikt: 3700 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
42 567 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT RRE 160 M // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 5.400 mm / FH 1.730 mm / Triplex
7
BT RRE 160 M // Seitenschieber / 3. Ventil / HH 5.400 mm / FH 1.730 mm / Triplex
Smalgångstruck, 5599159 5599159
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 9334 h, Extra hydraulkrets, Lyfthöjd: 5.40 m, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 3045 kg, Lyftkapacitet: 1600 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Triplex
76 013 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT SWE 120 L // 1.938 Std. / HH 2.700 mm / FH 1.450 mm / Initialhub / sehr guter Zustand / Duplex
7
BT SWE 120 L // 1.938 Std. / HH 2.700 mm / FH 1.450 mm / Initialhub / sehr guter Zustand / Duplex
Hög gaffeltruck, 5599152 5599152
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 1938 h, Lyfthöjd: 2.70 m, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 965 kg, Lyftkapacitet: 1200 kg, Kraftkälla: Eldrift, Masttyp: Duplex
56 756 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
BT LPE 200 // 1.599 Std. / sehr guter Zustand
6
BT LPE 200 // 1.599 Std. / sehr guter Zustand
låglyfttruck, 5599154 5599154
  40233 Düsseldorf, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 1599 h, Gaffellängd: 115 cm, Driftvikt: 875 kg, Lyftkapacitet: 2000 kg, Kraftkälla: Eldrift
52 702 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 232
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »