Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Skogsteknologi övrigt
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Skogsteknologi övrigt till salu

Köp Skogsteknologi övrigt begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 250 RG/90
11
Teknamotor wood chipper Skorpion 250 RG/90
Skogsteknologi övrigt, 5424542 5424542
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 250 SDT
5
Teknamotor wood chipper Skorpion 250 SDT
Skogsteknologi övrigt, 5424540 5424540
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 350 RB
6
Teknamotor wood chipper Skorpion 350 RB
Skogsteknologi övrigt, 5424560 5424560
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 350 SDB
9
Teknamotor wood chipper Skorpion 350 SDB
Skogsteknologi övrigt, 5424539 5424539
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 250R/90
6
Teknamotor wood chipper Skorpion 250R/90
Skogsteknologi övrigt, 5424548 5424548
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
Eliet super prof 2000
3
NY Eliet super prof 2000
Skogsteknologi övrigt, 5629046 5629046
  6741 JN Lunteren, Holland
Tillverkningsår: 1999
28 918  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Doppstadt wood chipper MAN TGS 18.480 chipper
12
NY Doppstadt wood chipper MAN TGS 18.480 chipper
Skogsteknologi övrigt, 5628892 5628892
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
Begär pris
Doppstadt wood chipper MAN Multifunctionstrac MFT
20
NY Doppstadt wood chipper MAN Multifunctionstrac MFT
Skogsteknologi övrigt, 5628889 5628889
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 20 h
Pris på förfrågan
Begär pris
ITK woodworking machinery Mar max CNC 1520 ploter frezujący
ITK woodworking machinery Mar max CNC 1520 ploter frezujący
Skogsteknologi övrigt, 5625284 5625284
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 1 h
93 110  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
SPLITFIRE 3403
8
SPLITFIRE 3403
Skogsteknologi övrigt, 5623373 5623373
  6741 JN Lunteren, Holland
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN wood chipper Carvaggi *BIO 600* rębak młotkowy*
4
MAN wood chipper Carvaggi *BIO 600* rębak młotkowy*
Skogsteknologi övrigt, 5612458 5612458
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 5000 h
314 128  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
ITK wood chipper Bandit 2590
8
ITK wood chipper Bandit 2590
Skogsteknologi övrigt, 5611426 5611426
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 2800 h
1 000 695  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Eschlböck wood chipper Biber 82Z
6
Eschlböck wood chipper Biber 82Z
Skogsteknologi övrigt, 5610409 5610409
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 5500 h
698 089  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
wood splitter Doppstadt AK 560 EcoPower
5
wood splitter Doppstadt AK 560 EcoPower
Skogsteknologi övrigt, 5596254 5596254
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2019
3 107 532  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
wood chipper 2616 MAGIRUS M 130M 9FL
4
wood chipper 2616 MAGIRUS M 130M 9FL
Skogsteknologi övrigt, 5595960 5595960
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
LAIKA wood chipper Laimet HP 25
8
LAIKA wood chipper Laimet HP 25
Skogsteknologi övrigt, 5590313 5590313
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2009
369 342  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
ACM woodworking machinery TRAK TAŚMOWY POZIOMY CERTYFIKAT - SAM MK 2006, HORIZONTAL BAND S
7
ACM woodworking machinery TRAK TAŚMOWY POZIOMY CERTYFIKAT - SAM MK 2006, HORIZONTAL BAND S
Skogsteknologi övrigt, 5574060 5574060
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 1 h
31 092  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
JO BEAU wood chipper BANDIT BEAST 3680 rębak
10
JO BEAU wood chipper BANDIT BEAST 3680 rębak
Skogsteknologi övrigt, 5567271 5567271
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 5000 h
1 443 198  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
BRUCUS wood chipper BRUKS 1203CT
8
BRUCUS wood chipper BRUKS 1203CT
Skogsteknologi övrigt, 5565442 5565442
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1999, Driftstimmar: 7000 h
814 476  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Ferrari wood chipper Mario Ferrari *rozdrabniarka do gałęzi*
7
Ferrari wood chipper Mario Ferrari *rozdrabniarka do gałęzi*
Skogsteknologi övrigt, 5549171 5549171
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 5000 h
232 658  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
BRUCUS wood chipper Bruks rębak
5
BRUCUS wood chipper Bruks rębak
Skogsteknologi övrigt, 5546011 5546011
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2001, Driftstimmar: 5000 h
1 163 753  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
ART wood chipper Bandit 2290
8
ART wood chipper Bandit 2290
Skogsteknologi övrigt, 5544411 5544411
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 3200 h
1 303 417  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Strefa Transportu transport nadgabarytów / oversize transport / übergroßer Transport
12
Strefa Transportu transport nadgabarytów / oversize transport / übergroßer Transport
Skogsteknologi övrigt, 5522556 5522556
  Polen
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
BRUCUS wood chipper UMH/S-250
7
BRUCUS wood chipper UMH/S-250
Skogsteknologi övrigt, 5512633 5512633
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 1 h
460 776  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
XZ woodworking machinery ATMP Przesadzarka do drzew
8
XZ woodworking machinery ATMP Przesadzarka do drzew
Skogsteknologi övrigt, 5461623 5461623
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2020
82 984  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Jisan DLK
9
Jisan DLK
Skogsteknologi övrigt, 5454499 5454499
  5270 Ajdovščina, Slovenien
78 867  SEK
exkl. 22% moms
Skicka e-post
JISAN DLK GRABEŽ/KLEŠČE
4
JISAN DLK GRABEŽ/KLEŠČE
Skogsteknologi övrigt, 5454496 5454496
  5270 Ajdovščina, Slovenien
47 320  SEK
exkl. 22% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 250R/90
13
Teknamotor wood chipper Skorpion 250R/90
Skogsteknologi övrigt, 5424562 5424562
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Tillverkningsår: 2019
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 160SD
10
Teknamotor wood chipper Skorpion 160SD
Skogsteknologi övrigt, 5424561 5424561
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Teknamotor wood chipper Skorpion 350 RB
6
Teknamotor wood chipper Skorpion 350 RB
Skogsteknologi övrigt, 5424560 5424560
  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Polen
Pris på förfrågan
Begär pris
 
Resultat 1 - 25 av 48