Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Tornkran - marksvängande
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Tornkran - marksvängande till salu

Köp Tornkran - marksvängande begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Potain Liebherr Terex Demmler Arcomet
Highlight rubrik
Terex CBR 28 Plus
3
Terex CBR 28 Plus
Tornkran - marksvängande, 3558247 3558247
  89129 Langenau
Tillverkningsår: 2012, Uppsökande: 28.00 m
513 535  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Liebherr 200ECH10 FR.tronic
Liebherr 200ECH10 FR.tronic
Tornkran - marksvängande, 4706197 4706197
  34123 Kassel
Tillverkningsår: 2007
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Liebherr 42KR.1
3
Liebherr 42KR.1
Tornkran - marksvängande, 5347282 5347282
  6260 Reiden
Tillverkningsår: 2008, Uppsökande: 36.00 m
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Ingen bild tillgänglig.
Potain HD 26
Tornkran - marksvängande, 5163541 5163541
  64521 Groß-Gerau
Tillverkningsår: 1994, Uppsökande: 28.00 m, Lyftkapacitet: 3000 kg
185 702  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Cattaneo CM 271 S
Video
Cattaneo CM 271 S
Tornkran - marksvängande, 3955050 3955050
  48231 Warendorf
Tillverkningsår: 2016, Uppsökande: 27.00 m, Driftvikt: 20300 kg, Lyftkapacitet: 2200 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Condecta 34 10
3
NY Condecta 34 10
Tornkran - marksvängande, 5624816 5624816
  6828 BALERNA, Schweiz
Tillverkningsår: 1993
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Liebherr 56K
NY Liebherr 56K
Tornkran - marksvängande, 5624265 5624265
  34123 Kassel, Tyskland
Tillverkningsår: 2008
Pris på förfrågan
Begär pris
Liebherr 28 K
2
Liebherr 28 K
Tornkran - marksvängande, 5613679 5613679
  92224 Amberg, Tyskland
Tillverkningsår: 1991, Uppsökande: 30.00 m, Lyftkapacitet: 850 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Potain IGO36
15
Potain IGO36
Tornkran - marksvängande, 5621727 5621727
  14059 Berlin, Tyskland
Tillverkningsår: 2004
Pris på förfrågan
Begär pris
Liebherr 34 k
13
Liebherr 34 k
Tornkran - marksvängande, 5618562 5618562
  6828 BALERNA, Schweiz
Tillverkningsår: 2005
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Liebherr 34 K
16
Liebherr 34 K
Tornkran - marksvängande, 5618425 5618425
  6828 BALERNA, Schweiz
Tillverkningsår: 2001
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Liebherr tower crane Benedini B1030
2
Liebherr tower crane Benedini B1030
Tornkran - marksvängande, 5614065 5614065
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2001
230 137  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Arcomet T 24 A
7
Arcomet T 24 A
Tornkran - marksvängande, 5601319 5601319
  90763 Fürth, Tyskland
Tillverkningsår: 1991, Uppsökande: 24.00 m, Lyftkapacitet: 2000 kg
160 804  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Liebherr 35K
8
Liebherr 35K
Tornkran - marksvängande, 5606987 5606987
  22962 Siek, Tyskland
Tillverkningsår: 1992
Pris på förfrågan
Begär pris
Eurogru DS 318
7
Eurogru DS 318
Tornkran - marksvängande, 5605980 5605980
  64560 Riedstadt, Tyskland
Uppsökande: 31.00 m, Lyftkapacitet: 3000 kg
1 521 930  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Eurogru DS 267
6
Eurogru DS 267
Tornkran - marksvängande, 5605978 5605978
  64560 Riedstadt, Tyskland
Uppsökande: 26.00 m, Lyftkapacitet: 2200 kg
1 265 682  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Eurogru DS 245V
9
Eurogru DS 245V
Tornkran - marksvängande, 5605975 5605975
  64560 Riedstadt, Tyskland
Uppsökande: 24.00 m, Lyftkapacitet: 1800 kg
778 083  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Eurogru DS 278
4
Eurogru DS 278
Tornkran - marksvängande, 5605971 5605971
  64560 Riedstadt, Tyskland
Uppsökande: 26.00 m, Lyftkapacitet: 2200 kg
1 320 666  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Eurogru DS 226
4
Eurogru DS 226
Tornkran - marksvängande, 5605968 5605968
  64560 Riedstadt, Tyskland
Uppsökande: 22.00 m, Lyftkapacitet: 1800 kg
761 484  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Eurogru DS 166
4
Eurogru DS 166
Tornkran - marksvängande, 5605966 5605966
  64560 Riedstadt, Tyskland
Uppsökande: 16.00 m, Lyftkapacitet: 1600 kg
666 039  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Potain GTMR 386 B
6
Potain GTMR 386 B
Tornkran - marksvängande, 5604584 5604584
  79541 Lörrach, Tyskland
Tillverkningsår: 2009
Pris på förfrågan
Begär pris
Potain HDT 70
Potain HDT 70
Tornkran - marksvängande, 5602071 5602071
  67346 Speyer, Tyskland
Tillverkningsår: 2000
Pris på förfrågan
Begär pris
Liebherr 42k
13
Liebherr 42k
Tornkran - marksvängande, 5586833 5586833
  85661 Forstinning, Tyskland
Tillverkningsår: 1997, Uppsökande: 40.00 m, Driftvikt: 4000 kg, Lyftkapacitet: 4000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Eurogru DS 318 VERFÜGBAR NOV.2020
8
Eurogru DS 318 VERFÜGBAR NOV.2020
Tornkran - marksvängande, 5591438 5591438
  64560 Riedstadt, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Uppsökande: 31.00 m, Lyftkapacitet: 3000 kg
1 762 618  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Potain HD 40 A
20
Potain HD 40 A
Tornkran - marksvängande, 5599728 5599728
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 1995
216 889  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Condecta tower crane EuroKran 3010/33
4
Condecta tower crane EuroKran 3010/33
Tornkran - marksvängande, 5599690 5599690
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1994
114 021  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Ingen bild tillgänglig.
Potain 336B
Tornkran - marksvängande, 5598595 5598595
  69509 Mörlenbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2002
570 594  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Ingen bild tillgänglig.
Potain 336B
Tornkran - marksvängande, 5598591 5598591
  69509 Mörlenbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2000
518 722  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Ingen bild tillgänglig.
Potain HUP 40-30
Tornkran - marksvängande, 5598579 5598579
  69509 Mörlenbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2018, Uppsökande: 40.00 m, Lyftkapacitet: 4000 kg
1 348 677  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Ingen bild tillgänglig.
Potain HUP 40-30
Tornkran - marksvängande, 5598573 5598573
  69509 Mörlenbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2018, Uppsökande: 40.00 m, Lyftkapacitet: 4000 kg
1 348 677  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 314