Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Allterräng-mobilkran
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Allterräng-mobilkran till salu

Köp Allterräng-mobilkran begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Liebherr Grove Demag Terex Krupp Sennebogen MAN Iveco
Highlight rubrik
Liebherr LTM 1200
-14%
20
Liebherr LTM 1200
Allterräng-mobilkran, 4413429 4413429
  13587 Berlin, Tyskland
Tillverkningsår: 1991, Driftstimmar: 16380 h, Uppsökande: 115.00 m, Driftvikt: 72000 kg, Lyftkapacitet: 200000 kg
2 643 457  SEK
3 068 109  SEK
Skicka e-post
Highlight rubrik
Terex mobile crane Bendini A600 , 4x4x4 , 60t max lift , Autoshift
Terex mobile crane Bendini A600 , 4x4x4 , 60t max lift , Autoshift
Allterräng-mobilkran, 5483562 5483562
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2005, Driftvikt: 40500 kg
721 908  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Liebherr MK 110/ Location: South Africa
2
Liebherr MK 110/ Location: South Africa
Allterräng-mobilkran, 4913530 4913530
  88400 Biberach, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 10500 h, Uppsökande: 52.00 m, Driftvikt: 60000 kg, Lyftkapacitet: 8000 kg
2 415 207  SEK
Skicka e-post
Highlight rubrik
Strefa Transportu TRANSPORT
8
Strefa Transportu TRANSPORT
Allterräng-mobilkran, 5569631 5569631
  28-100 Busko Zdrój, Polen
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Highlight rubrik
Hidrokon HK 90 33 T3-30
3
Hidrokon HK 90 33 T3-30
Allterräng-mobilkran, 5418711 5418711
  05-816 Michałowice, Polen
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Liebherr LTM 1100-5.2
NY Liebherr LTM 1100-5.2
Allterräng-mobilkran, 5632369 5632369
  10587 Berlin, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 12080 h, Uppsökande: 52.00 m, Lyftkapacitet: 100 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Terex mobile crane Demag GmbH A350/6
18
NY Terex mobile crane Demag GmbH A350/6
Allterräng-mobilkran, 5631198 5631198
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 8261 h
9 798 014  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Demag mobile crane V70BL
NY Demag mobile crane V70BL
Allterräng-mobilkran, 5631183 5631183
  94526 Metten, Tyskland
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Atlas 150W
20
NY Atlas 150W
Allterräng-mobilkran, 5629015 5629015
  6741 JN Lunteren, Holland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 10700 h
422 528  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Coles mobile crane TRANSIT 525 T
6
NY Coles mobile crane TRANSIT 525 T
Allterräng-mobilkran, 5628729 5628729
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1979
202 964  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Demag AC 40-1 City
Demag AC 40-1 City
Allterräng-mobilkran, 5628134 5628134
  10587 Berlin, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 10250 h, Uppsökande: 31.00 m, Lyftkapacitet: 4000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Star mobile crane 266
3
Star mobile crane 266
Allterräng-mobilkran, 5627082 5627082
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1994
209 729  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Gottwald mobile crane Gottwald
14
Gottwald mobile crane Gottwald
Allterräng-mobilkran, 5623923 5623923
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1990, Driftstimmar: 980 h
580 663  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr mobile crane LTM 1025
3
Liebherr mobile crane LTM 1025
Allterräng-mobilkran, 5623920 5623920
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1993, Driftstimmar: 17900 h
415 142  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Grove mobile crane GMK3050
2
Grove mobile crane GMK3050
Allterräng-mobilkran, 5623918 5623918
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2000, Driftstimmar: 11850 h
1 210 550  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Krupp mobile crane KMK2025
Krupp mobile crane KMK2025
Allterräng-mobilkran, 5623132 5623132
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1992, Driftstimmar: 58020 h
279 717  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr mobile crane LTM 1070-4.1
6
Liebherr mobile crane LTM 1070-4.1
Allterräng-mobilkran, 5623128 5623128
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 12171 h
2 776 170  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Terex mobile crane PPM ATT 1190
7
Terex mobile crane PPM ATT 1190
Allterräng-mobilkran, 5622169 5622169
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1993, Driftstimmar: 1458 h
1 303 983  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Terex-Demag AC35L
Video
20
Terex-Demag AC35L
Allterräng-mobilkran, 5618410 5618410
  98693 Ilmenau, Tyskland
Tillverkningsår: 2005, Driftstimmar: 8770 h, Driftvikt: 26400 kg
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
HYDROS mobile crane DS-401T 40T
7
HYDROS mobile crane DS-401T 40T
Allterräng-mobilkran, 5617629 5617629
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1984, Driftstimmar: 1 h
198 298  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr mobile crane LTM 11.200-9.1
18
Liebherr mobile crane LTM 11.200-9.1
Allterräng-mobilkran, 5617552 5617552
  23568 Lübeck, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 2875 h, Driftvikt: 108000 kg
43 070 301  SEK
exkl. 19% moms
logo
Skicka e-post
BUMAR mobile crane FAMABA DST - 185
18
BUMAR mobile crane FAMABA DST - 185
Allterräng-mobilkran, 5614062 5614062
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1990, Driftstimmar: 5760 h
137 642  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Kesla mobile crane K28-34
7
Kesla mobile crane K28-34
Allterräng-mobilkran, 5614041 5614041
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1997, Driftstimmar: 1160 h
373 033  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Rigo mobile crane RTT 700
5
Rigo mobile crane RTT 700
Allterräng-mobilkran, 5612471 5612471
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1992, Driftstimmar: 4620 h
746 533  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Stalowa Wola mobile crane T351
4
Stalowa Wola mobile crane T351
Allterräng-mobilkran, 5611446 5611446
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1988, Driftstimmar: 5000 h
191 066  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr mobile crane LTM 1030
7
Liebherr mobile crane LTM 1030
Allterräng-mobilkran, 5611445 5611445
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1997, Driftstimmar: 22755 h
606 442  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Mercedes-Benz mobile crane Unimog 416
2
Mercedes-Benz mobile crane Unimog 416
Allterräng-mobilkran, 5611420 5611420
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1980
111 863  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
HYDROS mobile crane DS0254T
2
HYDROS mobile crane DS0254T
Allterräng-mobilkran, 5611415 5611415
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1984
102 532  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Krupp mobile crane 30GMT AT
6
Krupp mobile crane 30GMT AT
Allterräng-mobilkran, 5607076 5607076
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1985, Driftstimmar: 175000 h
230 725  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Grove mobile crane RT 58B
17
Grove mobile crane RT 58B
Allterräng-mobilkran, 5607069 5607069
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1979, Driftstimmar: 1 h
107 081  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 496