Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Transportfordon med tipp
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Transportfordon med tipp till salu

Köp Transportfordon med tipp begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
MAN TGS 35.480 8x4 BB Bordmatik hydr. Heckklappe Intarder 2 Seiten Kipper
15
MAN TGS 35.480 8x4 BB Bordmatik hydr. Heckklappe Intarder 2 Seiten Kipper
Transportfordon med tipp , 5269217 5269217
  88214 Ravensburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2011, Släpvagnskoppling, ABS, Farthållare, Retarder/Intarder, Miltal: 278000 km, Tillåten totalvikt: 32000 kg, Axlar: 4 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro5, ...
597 967 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Unimog U 500
12
Unimog U 500
Transportfordon med tipp , 5749616 5749616
  45892 Gelsenkirchen, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, 4-hjulsdrift, Släpvagnskoppling, ABS, ESP, entreprenadmaskiner, Kran, Partikelfilter, Full servicehistorik, EBS, Retarder/Intarder, Miltal: 183000 km, Tillåten totalvikt: 15000 kg, ...
505 739 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz dump truck Sprinter
15
Mercedes-Benz dump truck Sprinter
Transportfordon med tipp , 5850346 5850346
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2013
137 326 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Müller-Mitteltal KDU 8.9 Unimog-Anhänger
14
Müller-Mitteltal KDU 8.9 Unimog-Anhänger
Transportfordon med tipp , 5849252 5849252
  31863 Coppenbrügge/Marienau, Tyskland
Tillverkningsår: 1969, Tillåten totalvikt: 8900 kg
30 405 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
MAN LE 8.220 L2000 Kipper Meiller Dreiseitenkipper
12
MAN LE 8.220 L2000 Kipper Meiller Dreiseitenkipper
Transportfordon med tipp , 5846896 5846896
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, Växellåda: Växellåda, Utsläppsklass: Euro3
100 337 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
КРАЗ dump truck 255B 6x6
6
КРАЗ dump truck 255B 6x6
Transportfordon med tipp , 5649298 5649298
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1980, Bränsletyp: Diesel, Färg: Grön
98 186 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
MAN TGS 26.460 6x2 4 FNL Kipper+ FASSI F255A2.24 XE
15
MAN TGS 26.460 6x2 4 FNL Kipper+ FASSI F255A2.24 XE
Transportfordon med tipp , 5840105 5840105
  47551 Bedburg Hau, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
1 569 918 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
MAN TGS 26.460 6x2 4 FNL Kipper+ FASSI F255A2.24 XE
15
MAN TGS 26.460 6x2 4 FNL Kipper+ FASSI F255A2.24 XE
Transportfordon med tipp , 5840104 5840104
  47551 Bedburg Hau, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
1 569 918 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Benalu SAS Optiliner 95 / Aluminio / Agrarkipper / 50m3
19
Benalu SAS Optiliner 95 / Aluminio / Agrarkipper / 50m3
Transportfordon med tipp , 5837355 5837355
  38239 Salzgitter, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, ABS, Registreringsdatum: 16.06.2015, Lastarvolym: 50.00 m³, Tillåten totalvikt: 39000 kg, Färg: Silver
277 193 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
MAN TGX 26.440 6x2-4 BL/2 Seiten/Lenkachse/Komplett
20
MAN TGX 26.440 6x2-4 BL/2 Seiten/Lenkachse/Komplett
Transportfordon med tipp , 5836926 5836926
  38239 Salzgitter, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Släpvagnskoppling, Registreringsdatum: 01.10.2014, Kapacitet: 12419 cm³, Miltal: 572987 km, Tillåten totalvikt: 25999 kg, Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, ...
587 326 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Kässbohrer DL / 24 m3 / BPW / NEU!
20
Kässbohrer DL / 24 m3 / BPW / NEU!
Transportfordon med tipp , 5836270 5836270
  38239 Salzgitter, Tyskland
Tillverkningsår: 2021, ABS, Registreringsdatum: 04.01.2021, Lastarvolym: 24.00 m³, Tillåten totalvikt: 39000 kg, Färg: Gul
278 207 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Kässbohrer DLK / BPW / 24m3 / Trommelbremsen / NEU!
20
Kässbohrer DLK / BPW / 24m3 / Trommelbremsen / NEU!
Transportfordon med tipp , 5836264 5836264
  38239 Salzgitter, Tyskland
Tillverkningsår: 2021, ABS, Registreringsdatum: 04.01.2021, Lastarvolym: 24.00 m³, Tillåten totalvikt: 39000 kg, Färg: Röd
283 274 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Kempf SKM 32/2 AK / Glasrecycling mit SZM
20
Kempf SKM 32/2 AK / Glasrecycling mit SZM
Transportfordon med tipp , 5836263 5836263
  38239 Salzgitter, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, Registreringsdatum: 01.02.2007, Tillåten totalvikt: 32000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN TGS 26.400 6x2-2 LL / Agrar / Lenkachse
20
MAN TGS 26.400 6x2-2 LL / Agrar / Lenkachse
Transportfordon med tipp , 5836092 5836092
  38239 Salzgitter, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Släpvagnskoppling, Registreringsdatum: 03.11.2008, Kapacitet: 10518 cm³, Miltal: 858294 km, Tillåten totalvikt: 26000 kg, Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, ...
404 895 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz 1617 Kipper 4x4 Allrad Kran Atlas
15
Mercedes-Benz 1617 Kipper 4x4 Allrad Kran Atlas
Transportfordon med tipp , 5833649 5833649
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 1985, 4-hjulsdrift, Kran, Full servicehistorik, Registreringsdatum: 01.03.1985, Kapacitet: 5917 cm³, Miltal: 236500 km, Axlar: 2 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro1, ...
172 194 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Iveco dump truck Stralis 460 KM
20
Iveco dump truck Stralis 460 KM
Transportfordon med tipp , 5832760 5832760
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2015
444 967 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Iveco dump truck wywrotka z HDS
10
Iveco dump truck wywrotka z HDS
Transportfordon med tipp , 5829483 5829483
  71-441 Szczecin, Polen
78 280 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Citroën Jumper 2.0 Kipper 4.3m LUFTFEDERUNG TopZustand
15
Citroën Jumper 2.0 Kipper 4.3m LUFTFEDERUNG TopZustand
Transportfordon med tipp , 5828330 5828330
  58099 Hagen, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Full servicehistorik, Registreringsdatum: 01.01.2017, Kapacitet: 1997 cm³, Miltal: 118304 km, Lastutrymmets längd: 4300 mm, Lastutrymmets bredd: 2050 mm, Lastutrymmets höjd: 400 mm, ...
192 059 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Huber Kipper 11,5t Nutzlast 9t Bagger aufladbar
6
Huber Kipper 11,5t Nutzlast 9t Bagger aufladbar
Transportfordon med tipp , 5826521 5826521
  5301 Eugendorf, Österrike
252 971 kr
Skicka e-post
Scania R620 CB 6X4 HHZ
15
Scania R620 CB 6X4 HHZ
Transportfordon med tipp , 5824980 5824980
  5270 Ajdovščina, Slovenien
Tillverkningsår: 2008
587 832 kr
plus 22% moms
Skicka e-post
MAN dump truck TGA 26.350
15
MAN dump truck TGA 26.350
Transportfordon med tipp , 5818593 5818593
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2006
333 138 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Mammut S 354 Miete im Gespann ab 149,90 € / Tag
-11%
18
Mammut S 354 Miete im Gespann ab 149,90 € / Tag
Transportfordon med tipp , 5804904 5804904
  65614 Beselich-Obertiefenbach, Tyskland
Tillåten totalvikt: 22000 kg
333 443 kr
373 983 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Scania dump truck R 164 580 V8 6x4
8
Scania dump truck R 164 580 V8 6x4
Transportfordon med tipp , 5802762 5802762
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2003
198 944 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Iveco 340T45  8x4, Euro 5 Klima
6
Iveco 340T45 8x4, Euro 5 Klima
Transportfordon med tipp , 5751235 5751235
  36272 Niederaula, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, ABS, ESP, Full servicehistorik, Farthållare, EBS, Kompressor, Registreringsdatum: 01.02.2008, Kapacitet: 12882 cm³, Miltal: 433950 km, Axlar: 4 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, ...
329 389 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Unimog U 500
12
Unimog U 500
Transportfordon med tipp , 5749616 5749616
  45892 Gelsenkirchen, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, 4-hjulsdrift, Släpvagnskoppling, ABS, ESP, entreprenadmaskiner, Kran, Partikelfilter, Full servicehistorik, EBS, Retarder/Intarder, Miltal: 183000 km, Tillåten totalvikt: 15000 kg, ...
505 739 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz Actros 4141 K 8x4 erst 181.000km Blattferderung Trommelbremsen
6
Mercedes-Benz Actros 4141 K 8x4 erst 181.000km Blattferderung Trommelbremsen
Transportfordon med tipp , 5749578 5749578
  88214 Ravensburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2010, ABS, Farthållare, Lastarvolym: 17.00 m³, Miltal: 181 km, Tillåten totalvikt: 32000 kg, Axlar: 4 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro5, ...
Pris på förfrågan
Begär pris
Mercedes-Benz 4141 8x4
20
Mercedes-Benz 4141 8x4
Transportfordon med tipp , 5747154 5747154
  88214 Ravensburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, ABS, Sekundär luftkonditionering, Registreringsdatum: 27.08.2004, Miltal: 435000 km, Tillåten totalvikt: 41000 kg, Axlar: 4 St., Klimatkontroll: Klimatanläggning, axlar: 8x4
415 537 kr
plus 16% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 100
1 2 3 4 »