Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
kompaktlastare
Kompaktslastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Lastbilschassi
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Lastbilschassi till salu

Köp Lastbilschassi begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Renault THOMAS 1700
Renault THOMAS 1700
Lastbilschassi, 3528419 3528419
  46100 FIGEAC, Frankrike
Tillverkningsår: 1985, Registreringsdatum: 01.06.1985, Miltal: 45000 km, Bränsletyp: Diesel
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Putzmeister chassis for PUTZMEISTER M740/3 other construction machinery
4
Putzmeister chassis for PUTZMEISTER M740/3 other construction machinery
Lastbilschassi, 5665440 5665440
  83-210 Bytonia, Polen
Tillverkningsår: 2007
25 257 kr
plus 23% moms
Skicka e-post
Iveco chassis truck EUROCARGO 80EL18 SERWIS MOBILNY / MOBILE SERVICE
16
Iveco chassis truck EUROCARGO 80EL18 SERWIS MOBILNY / MOBILE SERVICE
Lastbilschassi, 5851249 5851249
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2013
144 284 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Scania R420 6x2 Wechselfahrgestell Liftachse Euro V
14
Scania R420 6x2 Wechselfahrgestell Liftachse Euro V
Lastbilschassi, 5846895 5846895
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Växellåda: Automatisk växellåda, Utsläppsklass: Euro5, axlar: 6x2
100 019 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Daf CF 85.460 Fahrgestell Liftachse Euro V
14
Daf CF 85.460 Fahrgestell Liftachse Euro V
Lastbilschassi, 5843958 5843958
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2009, Växellåda: Automatisk växellåda, Utsläppsklass: Euro5, axlar: 6x2
79 813 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
MAN LKW/ 8x4/F2000/ Retaeder
16
MAN LKW/ 8x4/F2000/ Retaeder
Lastbilschassi, 5828288 5828288
  03096 Burg /Spreewald, Tyskland
Tillverkningsår: 1999, Släpvagnskoppling
Pris på förfrågan
Begär pris
Renault chassis truck Midlum 220.18/D 2729 Midlum 220.18/D
Renault chassis truck Midlum 220.18/D 2729 Midlum 220.18/D
Lastbilschassi, 5820378 5820378
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
chassis Grua Brazo FASSI for FASSI loader crane
4
chassis Grua Brazo FASSI for FASSI loader crane
Lastbilschassi, 5735655 5735655
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
10 103 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Putzmeister chassis for PUTZMEISTER M740/3 other construction machinery
4
Putzmeister chassis for PUTZMEISTER M740/3 other construction machinery
Lastbilschassi, 5665440 5665440
  83-210 Bytonia, Polen
Tillverkningsår: 2007
25 257 kr
plus 23% moms
Skicka e-post
Iveco chassis Subchasis for IVECO truck
5
Iveco chassis Subchasis for IVECO truck
Lastbilschassi, 5654916 5654916
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
chassis Travesaño for IVECO Trakker Cabina adelant. volquete 260 (6x4) truck
3
chassis Travesaño for IVECO Trakker Cabina adelant. volquete 260 (6x4) truck
Lastbilschassi, 5625374 5625374
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
chassis CHASIS for IVECO Stralis AS 440S48 truck
2
chassis CHASIS for IVECO Stralis AS 440S48 truck
Lastbilschassi, 5453951 5453951
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN chassis truck TGA 26.460 2665 TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC
MAN chassis truck TGA 26.460 2665 TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC
Lastbilschassi, 5429166 5429166
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Axlar: 2 St., axlar: 4x2
5 051 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
MAN chassis truck TGA 26.460 2665 TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC
3
MAN chassis truck TGA 26.460 2665 TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC
Lastbilschassi, 5429162 5429162
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Färg: Vit
12 123 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
MAN chassis truck TGA 26.460 2665 TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC
MAN chassis truck TGA 26.460 2665 TGA 26.460 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRW, FNLLRC
Lastbilschassi, 5429159 5429159
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Axlar: 2 St., Färg: Vit, axlar: 4x2
Pris på förfrågan
Begär pris
Iveco chassis truck EuroTech (MP) FSA (440 E 43) 2616 EuroTech (MP) FSA (440 E 43) [10,3 Ltr. - 316 kW Diesel]
6
Iveco chassis truck EuroTech (MP) FSA (440 E 43) 2616 EuroTech (MP) FSA (440 E 43) [10,3 Ltr. - 316 kW Diesel]
Lastbilschassi, 5228405 5228405
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Kapacitet: 10300 cm³, Bränsletyp: Diesel
Pris på förfrågan
Begär pris
Renault Premium 270 4x2
5
Renault Premium 270 4x2
Lastbilschassi, 4082970 4082970
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 2004, ABS, Bakgavellyft, Full servicehistorik, Farthållare, Retarder/Intarder, Registreringsdatum: 01.11.2004, Miltal: 420000 km, Tillåten totalvikt: 18000 kg, Lastutrymmets längd: 8800 mm, ...
29 298 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz 3343 6X4   Retarder Blatt 3.90m Radstand
8
Mercedes-Benz 3343 6X4 Retarder Blatt 3.90m Radstand
Lastbilschassi, 4082958 4082958
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 1999, Släpvagnskoppling, ABS, Parkeringsvärmare, Farthållare, Retarder/Intarder, Registreringsdatum: 01.04.1999, Miltal: 789000 km, Tillåten totalvikt: 33000 kg, Lastutrymmets längd: 5800 mm, ...
201 047 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz 3341 6x6  / Klima / Retarder
7
Mercedes-Benz 3341 6x6 / Klima / Retarder
Lastbilschassi, 4082955 4082955
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, 4-hjulsdrift, ABS, Farthållare, Retarder/Intarder, Registreringsdatum: 01.01.2007, Lastarvolym: 7.00 m³, Miltal: 210000 km, Tillåten totalvikt: 330000 kg, Axlar: 3 St., Växellåda: Växellåda, ...
393 002 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz 2655 6x4  Klima / Retarder
8
Mercedes-Benz 2655 6x4 Klima / Retarder
Lastbilschassi, 4082946 4082946
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, ABS, Farthållare, Retarder/Intarder, Registreringsdatum: 01.08.2008, Miltal: 522549 km, Tillåten totalvikt: 26000 kg, Axlar: 3 St., Växellåda: Halvautomatisk, Bränsletyp: Diesel, ...
241 459 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
MAN 8.180 4x2 TGL
6
MAN 8.180 4x2 TGL
Lastbilschassi, 4082906 4082906
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Släpvagnskoppling, ABS, Registreringsdatum: 01.06.2008, Miltal: 360000 km, Tillåten totalvikt: 7500 kg, Axlar: 2 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro4, ...
88 905 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Iveco ASTRA 86.48 8x6
12
Iveco ASTRA 86.48 8x6
Lastbilschassi, 4082885 4082885
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 2003, Släpvagnskoppling, ABS, Farthållare, Registreringsdatum: 01.09.2003, Miltal: 180112 km, Tillåten totalvikt: 41000 kg, Axlar: 4 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro3, ...
211 150 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Iveco ASTRA 86.48 8x4
10
Iveco ASTRA 86.48 8x4
Lastbilschassi, 4082882 4082882
  32457 Porta Westfalica, Tyskland
Tillverkningsår: 2003, Släpvagnskoppling, ABS, Farthållare, Registreringsdatum: 01.09.2003, Miltal: 282345 km, Tillåten totalvikt: 41000 kg, Axlar: 4 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, Utsläppsklass: Euro3, ...
170 739 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Renault Premium 460 DXI hydraulischer hubrahmen Klima
12
Renault Premium 460 DXI hydraulischer hubrahmen Klima
Lastbilschassi, 4673121 4673121
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Växellåda: Automatisk växellåda, Utsläppsklass: Euro5, axlar: 6x2
180 842 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Renault THOMAS 1700
Renault THOMAS 1700
Lastbilschassi, 3528419 3528419
  46100 FIGEAC, Frankrike
Tillverkningsår: 1985, Registreringsdatum: 01.06.1985, Miltal: 45000 km, Bränsletyp: Diesel
Pris på förfrågan
Begär pris
BMC Profesional 625
7
BMC Profesional 625
Lastbilschassi, 3057560 3057560
  88240 Posusje, Bosnien och Hercegovina
Pris på förfrågan
Begär pris
 
Resultat 1 - 24 av 24
1