Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Lastbilar, andra
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Lastbilar, andra till salu

Köp Lastbilar, andra begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Mercedes-Benz Volvo MAN Scania Renault Iveco Daf Ford
Highlight rubrik
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2542 , STEEL TRANSPORT , E6 , 6x2 , Retarder , lift/steer
16
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2542 , STEEL TRANSPORT , E6 , 6x2 , Retarder , lift/steer
Lastbilar, andra, 5496665 5496665
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016, Kapacitet: 12809 cm³, Miltal: 400000 km, Lastutrymmets längd: 7350 mm, Lastutrymmets bredd: 2500 mm, Lastutrymmets höjd: 2200 mm, Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel
451 559  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2542 , STEEL TRANSPORT , E6 , 6x2 , Retarder , lift/steer
20
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2542 , STEEL TRANSPORT , E6 , 6x2 , Retarder , lift/steer
Lastbilar, andra, 5495679 5495679
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016, Kapacitet: 12809 cm³, Miltal: 400000 km, Lastutrymmets längd: 7350 mm, Lastutrymmets bredd: 2500 mm, Lastutrymmets höjd: 2200 mm, Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel
451 559  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Renault 85.150 TI
2
Renault 85.150 TI
Lastbilar, andra, 3528421 3528421
  46100 FIGEAC, Frankrike
Tillverkningsår: 1989, Registreringsdatum: 01.12.1989, Miltal: 40000 km, Bränsletyp: Diesel, Färg: Röd, axlar: 4x4
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2542 Set for steel transport , E6 , Retarder + KRONE trai
20
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2542 Set for steel transport , E6 , Retarder + KRONE trai
Lastbilar, andra, 5465143 5465143
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016, Miltal: 400000 km, Axlar: 3 St., Växellåda: Automatisk växellåda, axlar: 6x2
547 184  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
KAMAG WBH21
20
NY KAMAG WBH21
Lastbilar, andra, 5633133 5633133
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Auktion.
logo
Skicka e-post
Mercedes-Benz combination sewer cleaner 2524 WUKO
17
Mercedes-Benz combination sewer cleaner 2524 WUKO
Lastbilar, andra, 5631207 5631207
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1993
186 796  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo FH16
20
Volvo FH16
Lastbilar, andra, 5629103 5629103
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2009
99 000  SEK
Skicka e-post
Volvo FH480
20
Volvo FH480
Lastbilar, andra, 5629095 5629095
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2008
97 000  SEK
Skicka e-post
DHOLLANDIA tail lift N° 093369 - NISSAN TRADE 2697 TRADE
5
DHOLLANDIA tail lift N° 093369 - NISSAN TRADE 2697 TRADE
Lastbilar, andra, 5615828 5615828
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Lastutrymmets längd: 2050 mm, Lastutrymmets bredd: 2430 mm
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN sewer jetter truck WUKO F2000
10
MAN sewer jetter truck WUKO F2000
Lastbilar, andra, 5614056 5614056
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2002
488 003  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo FH 540
20
Volvo FH 540
Lastbilar, andra, 5611650 5611650
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2018
1 040 710  SEK
Skicka e-post
Mercedes-Benz Actros 2851 SZM 6x4 Euro 6 Kipphydraulik 68 Ton
13
Mercedes-Benz Actros 2851 SZM 6x4 Euro 6 Kipphydraulik 68 Ton
Lastbilar, andra, 5609270 5609270
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Utsläppsklass: Euro6, axlar: 6x4
Pris på förfrågan
Begär pris
Volvo FH540
20
Volvo FH540
Lastbilar, andra, 5609267 5609267
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2018
925 182  SEK
Skicka e-post
Mercedes-Benz Atego 1222 L
20
Mercedes-Benz Atego 1222 L
Lastbilar, andra, 5602464 5602464
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2011
300 756  SEK
Skicka e-post
Toyota BJ-75
20
Toyota BJ-75
Lastbilar, andra, 5599763 5599763
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 1987
113 619  SEK
Skicka e-post
ZEPRO tail lift RZ-10 1351 - IVECO MAGIRUS M 130M 9FL 2616 MAGIRUS M 130M 9FL
5
ZEPRO tail lift RZ-10 1351 - IVECO MAGIRUS M 130M 9FL 2616 MAGIRUS M 130M 9FL
Lastbilar, andra, 5590605 5590605
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Tillverkningsår: 1998
Pris på förfrågan
Begär pris
Mercedes-Benz 421 Cabrio
20
Mercedes-Benz 421 Cabrio
Lastbilar, andra, 5589340 5589340
  6604LZ Wijchen, Holland
Tillverkningsår: 1974, Miltal: 13652 km, Bränsletyp: Diesel, Färg: Grön
292 185  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Nissan tail lift M - 75.150 Chasis / 3230 / 7.4 2697 M - 75.150 Chasis / 3230 / 7.49 / 114 KW [6,0 Ltr. - 114 kW Diesel]
5
Nissan tail lift M - 75.150 Chasis / 3230 / 7.4 2697 M - 75.150 Chasis / 3230 / 7.49 / 114 KW [6,0 Ltr. - 114 kW Diesel]
Lastbilar, andra, 5587933 5587933
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2543, EURO-6
2
Mercedes-Benz tilt truck Actros 2543, EURO-6
Lastbilar, andra, 5582080 5582080
  60385 Frankfurt/Main, Tyskland
Tillverkningsår: 2015
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
MAN tow truck samochód ciężarowy   laweta / truck - tow truck
8
MAN tow truck samochód ciężarowy laweta / truck - tow truck
Lastbilar, andra, 5574080 5574080
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2004
67 713  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo FH540
20
Volvo FH540
Lastbilar, andra, 5565806 5565806
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2017
1 526 693  SEK
Skicka e-post
tilt truck BDF bodies , tarpulin , container , clothes transport Low deck
10
tilt truck BDF bodies , tarpulin , container , clothes transport Low deck
Lastbilar, andra, 5562990 5562990
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Sonstige X1 x Drive Allrad
11
Sonstige X1 x Drive Allrad
Lastbilar, andra, 5556781 5556781
  3595 Brunn an der Wild, Österrike
125 374  SEK
Skicka e-post
VW Eos 2.0 TDI
12
VW Eos 2.0 TDI
Lastbilar, andra, 5556779 5556779
  3595 Brunn an der Wild, Österrike
76 499  SEK
Skicka e-post
Renault Midlum
20
Renault Midlum
Lastbilar, andra, 5554290 5554290
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2008
109 800  SEK
Skicka e-post
Goupil G3
7
Goupil G3
Lastbilar, andra, 5528725 5528725
  46286 Dorsten, Tyskland
Tillverkningsår: 2000
57 375  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
MAN TGA 26.430 6x2 Dreiseitenkipper Baustoff Getreid
14
MAN TGA 26.430 6x2 Dreiseitenkipper Baustoff Getreid
Lastbilar, andra, 5522421 5522421
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2005, Växellåda: Växellåda, Utsläppsklass: Euro3, Färg: Vit, axlar: 6x2
143 437  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Iveco 645 AN
9
Iveco 645 AN
Lastbilar, andra, 5512611 5512611
  5270 Ajdovščina, Slovenien
Tillverkningsår: 1992
29 750  SEK
exkl. 22% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz 1222
20
Mercedes-Benz 1222
Lastbilar, andra, 5503610 5503610
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2011
380 957  SEK
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 86