Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
kompaktlastare
Kompaktslastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)
Aktivt filter
Kategori

Begagnade Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t) till salu

Köp Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t) begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
MAN Mercedes-Benz Volvo Iveco Renault Scania Daf Still
Highlight rubrik
Volvo N720
Volvo N720
Liftdumper, 3529578 3529578
  46100 FIGEAC, Frankrike
Miltal: 85000 km, Bränsletyp: Diesel
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
MAN chassis truck TGM 15.290 , E6 , 4x2 , BDF , FULL AIR SUSPENSION , AC
20
MAN chassis truck TGM 15.290 , E6 , 4x2 , BDF , FULL AIR SUSPENSION , AC
Lastbilschassi, 5507568 5507568
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016, Farthållare, Retarder/Intarder, Miltal: 250000 km, Lastutrymmets längd: 7400 mm, Axlar: 2 St., Växellåda: Automatisk växellåda, Bränsletyp: Diesel, axlar: 4x2
320 726  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Mercedes-Benz dump truck Axor 2633 , 6x4 , E5 , 2-side tipper , Crane Hiab 122
20
Mercedes-Benz dump truck Axor 2633 , 6x4 , E5 , 2-side tipper , Crane Hiab 122
Transportfordon med tipp , 5483564 5483564
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2012, Kapacitet: 7721 cm³, Miltal: 120000 km, Lastutrymmets längd: 5200 mm, Lastutrymmets bredd: 2300 mm, Lastutrymmets höjd: 900 mm, Axlar: 3 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, ...
573 101  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
chassis BDF HYDRAULIC LIFTED CHASSI for MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 truck
20
chassis BDF HYDRAULIC LIFTED CHASSI for MERCEDES-BENZ ACTROS 2542 truck
Lastbilschassi, 5440762 5440762
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2016
52 578  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Mercedes-Benz refrigerated truck ACTROS 2542 E6
20
Mercedes-Benz refrigerated truck ACTROS 2542 E6
Kyl- och frysskåp till lastbil, 5440731 5440731
  31-752 Kraków, Polen
Tillverkningsår: 2015, ABS, Lastarvolym: 0.04 m³, Miltal: 550000 km, Lastutrymmets längd: 730 mm, Lastutrymmets bredd: 240 mm, Lastutrymmets höjd: 230 mm, Axlar: 3 St., Växellåda: Automatisk växellåda, ...
473 202  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Linde R07-25
4
NY Linde R07-25
Speciella konstruktioner, 5629119 5629119
  28816 Stuhr, Tyskland
Tillverkningsår: 2014
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Volvo FE 280 Kühlkoffer Thermo King Klima Ladebordwand
12
NY Volvo FE 280 Kühlkoffer Thermo King Klima Ladebordwand
Kyl- och frysskåp till lastbil, 5629109 5629109
  35325 Mücke-Atzenhain, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Växellåda: Växellåda, Utsläppsklass: Euro4, axlar: 4x2
93 589  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Volvo FH16
20
NY Volvo FH16
Lastbilar, andra, 5629103 5629103
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2009
99 000  SEK
Skicka e-post
Volvo FH16 550
20
NY Volvo FH16 550
Lastyta, 5629102 5629102
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2006, Konstruktionstyp: Kran
511 134  SEK
Skicka e-post
Mercedes-Benz Actros 1832
20
NY Mercedes-Benz Actros 1832
Lastbilschassi, 5629097 5629097
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2007
128 021  SEK
Skicka e-post
Volvo FH480
20
NY Volvo FH480
Lastbilar, andra, 5629095 5629095
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2008
97 000  SEK
Skicka e-post
Volvo FH540
20
NY Volvo FH540
Transportfordon med tipp , 5629094 5629094
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2016
662 862  SEK
Skicka e-post
tanker trailer amag AT 17 Abrolltank
17
NY tanker trailer amag AT 17 Abrolltank
Tanköverdelsinstallation, 5628926 5628926
  56745 Bell, Tyskland
Lastarvolym: 17.00 m³, Fordonets bredd: 2200 mm, Fordonets höjd: 2000 mm, Färg: Vit
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN tanker truck TGS 41.480 - 8x8
20
NY MAN tanker truck TGS 41.480 - 8x8
Tanköverdelsinstallation, 5628899 5628899
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, ABS, Metallic, Lastarvolym: 23.00 m³, Kapacitet: 12400 cm³, Miltal: 188000 km, Axlar: 4 St., Växellåda: Växellåda, Bränsletyp: Diesel, Miljödekal: Gul, Färg: Blå, axlar: 8x8
Pris på förfrågan
Begär pris
MAN platform truck EMTECH TGX 400KM
8
NY MAN platform truck EMTECH TGX 400KM
Lastyta, 5628719 5628719
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2013, Konstruktionstyp: öppen
360 683  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Schwarzmüller M-Serie inkl. Liftachse
20
NY Schwarzmüller M-Serie inkl. Liftachse
Transportfordon med tipp , 5627708 5627708
  31863 Coppenbrügge/Marienau, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Tillåten totalvikt: 18000 kg
189 281  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Nissan tilt truck L-Serie L 35.09 2697 L-Serie L 35.09
5
NY Nissan tilt truck L-Serie L 35.09 2697 L-Serie L 35.09
Lastbilar, andra, 5627251 5627251
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Färg: Röd
Pris på förfrågan
Begär pris
Nissan tautliner body L 35.09 Caja Camion 2697 L-Serie L 35.09
4
NY Nissan tautliner body L 35.09 Caja Camion 2697 L-Serie L 35.09
Lastbilar, andra, 5627247 5627247
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Fordonets bredd: 1320 mm, Fordonets höjd: 1980 mm
Pris på förfrågan
Begär pris
Scania P
6
NY Scania P
Krokbil, 5627237 5627237
  68190 Ensisheim, Frankrike
Utsläppsklass: Euro5, axlar: 6x2
Pris på förfrågan
Begär pris
Still R07-25/BATT.NEU
3
Still R07-25/BATT.NEU
Speciella konstruktioner, 5625571 5625571
  28816 Stuhr, Tyskland
Tillverkningsår: 2012
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Mercedes-Benz chassis truck CLASE G (W461) 290 GD/G 290 D (4 2675 CLASE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)
6
Mercedes-Benz chassis truck CLASE G (W461) 290 GD/G 290 D (4 2675 CLASE G (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338)
Lastbilschassi, 5625377 5625377
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
chassis Travesaño for IVECO Trakker Cabina adelant. volquete 260 (6x4) truck
3
chassis Travesaño for IVECO Trakker Cabina adelant. volquete 260 (6x4) truck
Lastbilschassi, 5625374 5625374
  08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Spanien
Pris på förfrågan
Begär pris
Schwarzmüller bitumen tank trailer C203
4
Schwarzmüller bitumen tank trailer C203
Tanköverdelsinstallation, 5625288 5625288
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2014
416 549  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Mercedes-Benz dump truck KRAZ 255B 6x6
6
Mercedes-Benz dump truck KRAZ 255B 6x6
Transportfordon med tipp , 5625278 5625278
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 1980
102 188  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Kempf HKD 24-P / Dreiachs-Kippanhänger
15
Kempf HKD 24-P / Dreiachs-Kippanhänger
Transportfordon med tipp , 5625085 5625085
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2008
156 683  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Mercedes-Benz Atego 818
20
Mercedes-Benz Atego 818
Lastbilschassi, 5624106 5624106
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2017
340 440  SEK
Skicka e-post
Mercedes-Benz Sprinter
20
Mercedes-Benz Sprinter
Lastbilschassi, 5624109 5624109
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2017
406 821  SEK
Skicka e-post
Scania R480
20
Scania R480
Betongblandare, 5624108 5624108
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2011
520 617  SEK
Skicka e-post
Mercedes-Benz Actros 2543L
20
Mercedes-Benz Actros 2543L
Lastbilschassi, 5624105 5624105
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2015
444 753  SEK
Skicka e-post
Scania R730
20
Scania R730
Timmerbil, 5624104 5624104
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2013
295 000  SEK
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 892