Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Mobil grävmaskin
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Mobil grävmaskin till salu

Köp Mobil grävmaskin begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Highlight rubrik
Liebherr Koparka kołowa Liebherr A 309 LITRONIC
8
Liebherr Koparka kołowa Liebherr A 309 LITRONIC
Mobil grävmaskin, 5588720 5588720
  Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 14327 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Highlight rubrik
Hydrema MX14
4
Hydrema MX14
Mobil grävmaskin, 3528407 3528407
  73265 Dettingen u. Teck, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 524 h
1 165 530 kr
plus 16% moms
hyra från 2 432 kr per dag
Skicka e-post
Highlight rubrik
Komatsu PW170ES-6K
Video
12
Komatsu PW170ES-6K
Mobil grävmaskin, 5727766 5727766
  21-100 Lubartów, Polen
Tillverkningsår: 1999
172 296 kr
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Caterpillar M320MH
Video
17
Caterpillar M320MH
Mobil grävmaskin, 5695141 5695141
  21-100 Lubartów, Polen
Tillverkningsår: 1999
243 241 kr
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Hitachi Koparka kołowa HITACHI EX 215
20
Hitachi Koparka kołowa HITACHI EX 215
Mobil grävmaskin, 5248198 5248198
  41-803 Zabrze, Polen
Tillverkningsår: 2002
160 810 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Terex TW85
NY Terex TW85
Mobil grävmaskin, 5851568 5851568
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 7502 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Caterpillar wheel excavator CAT M318D
15
NY Caterpillar wheel excavator CAT M318D
Mobil grävmaskin, 5851248 5851248
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 14270 h
353 268 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
JCB wheel excavator JS175W
20
NY JCB wheel excavator JS175W
Mobil grävmaskin, 5851196 5851196
  9036KB Menaldum, Holland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 4132 h, Driftvikt: 18520 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Komatsu wheel excavator PW 140-7
13
Komatsu wheel excavator PW 140-7
Mobil grävmaskin, 5850325 5850325
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 8817 h
346 446 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo wheel excavator EW 160D
Volvo wheel excavator EW 160D
Mobil grävmaskin, 5850274 5850274
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 10000 h
544 719 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Kaiser wheel excavator S2-4
5
Kaiser wheel excavator S2-4
Mobil grävmaskin, 5850272 5850272
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2004, Driftstimmar: 6000 h
548 763 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Caterpillar wheel excavator M315
10
Caterpillar wheel excavator M315
Mobil grävmaskin, 5850245 5850245
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2005, Driftstimmar: 5000 h
268 389 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo wheel excavator EW 140 D
Volvo wheel excavator EW 140 D
Mobil grävmaskin, 5850213 5850213
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 10000 h
680 926 kr
plus 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr A 316 Umschlagbagger / EURO4 / TOP ZUSTAND VIDEO
15
Liebherr A 316 Umschlagbagger / EURO4 / TOP ZUSTAND VIDEO
Mobil grävmaskin, 5849808 5849808
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 9200 h
607 089 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Mecalac 12 MTX / 4x4 /
14
Mecalac 12 MTX / 4x4 /
Mobil grävmaskin, 5849807 5849807
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 8900 h
252 363 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Liebherr A 900 Litronic
9
Liebherr A 900 Litronic
Mobil grävmaskin, 5849652 5849652
  2400 Mol, Belgien
Tillverkningsår: 1996, Driftstimmar: 8870 h
171 789 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Hyundai Robex 140 W-9
13
Hyundai Robex 140 W-9
Mobil grävmaskin, 5849654 5849654
  2400 Mol, Belgien
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 5752 h
587 326 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar M318
Video
14
Caterpillar M318
Mobil grävmaskin, 5847454 5847454
  21-100 Lubartów, Polen
Tillverkningsår: 2000
233 106 kr
logo
Skicka e-post
Caterpillar M320
Video
15
Caterpillar M320
Mobil grävmaskin, 5847432 5847432
  21-100 Lubartów, Polen
Tillverkningsår: 2001
233 106 kr
logo
Skicka e-post
O & K MH5
7
O & K MH5
Mobil grävmaskin, 5847272 5847272
  39245 Gommern, Tyskland
Tillverkningsår: 1994, Driftstimmar: 9309 h
101 350 kr
Skicka e-post
Hyundai ROBEX 55W-7A
20
Hyundai ROBEX 55W-7A
Mobil grävmaskin, 5847022 5847022
  4761 RK Port of Moerdijk, Holland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 7731 h
Auktion.
logo
Skicka e-post
Neuson 9503 WD
13
Neuson 9503 WD
Mobil grävmaskin, 5846776 5846776
  6741 JN Lunteren, Holland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 3500 h
390 199 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar M 315 D | Rototilt
15
Caterpillar M 315 D | Rototilt
Mobil grävmaskin, 5845666 5845666
  7317 AZ Apeldoorn, Holland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 10372 h
576 684 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Ingen bild tillgänglig.
Komatsu PW 148-8
Mobil grävmaskin, 5845137 5845137
  59597 Erwitte, Tyskland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 4636 h
770 557 kr
plus 19% moms
logo
Skicka e-post
Volvo EW 160C
4
Volvo EW 160C
Mobil grävmaskin, 5844897 5844897
  44793 Bochum, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 15000 h, Driftvikt: 18250 kg
343 578 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Ingen bild tillgänglig.
JCB JS145W
Mobil grävmaskin, 5844587 5844587
  06217 Merseburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 550 h, Driftvikt: 16000 kg
1 297 285 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
JCB HydraDig 110W
5
JCB HydraDig 110W
Mobil grävmaskin, 5844572 5844572
  97273 Kürnach, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 655 h, Driftvikt: 11029 kg
861 478 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Atlas 160 W rototilt
20
Atlas 160 W rototilt
Mobil grävmaskin, 5844177 5844177
  6604LZ Wijchen, Holland
Tillverkningsår: 2010, Driftstimmar: 15457 h
501 685 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar M318F
9
Caterpillar M318F
Mobil grävmaskin, 5843957 5843957
  94034 Passau, Tyskland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 2400 h
1 417 892 kr
plus 19% moms
Skicka e-post
Atlas 1200
10
Atlas 1200
Mobil grävmaskin, 5843243 5843243
  4413 NL Krabbendijke, Holland
Tillverkningsår: 1966
35 473 kr
plus 21% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 577
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »