Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Grävmaskin
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Grävmaskin till salu

Köp Grävmaskin begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Caterpillar Komatsu Liebherr Hitachi Volvo Hyundai JCB Doosan
Highlight rubrik
Caterpillar 329 ELN
19
Caterpillar 329 ELN
Grävmaskin, 4616265 4616265
  88214 Ravensburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 9600 h, Snabbkoppling, Centralsmörjs utrustning, Driftvikt: 29520 kg
967 436  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Komatsu Koparka gąsienicowa KOMATSU PC350NLC-8
20
Komatsu Koparka gąsienicowa KOMATSU PC350NLC-8
Grävmaskin, 5375907 5375907
  43-300 Bielsko-Biala, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 13888 h, Driftvikt: 34310 kg
430 632  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Takeuchi Ausleger für TB 1140 - defekt -
9
Takeuchi Ausleger für TB 1140 - defekt -
Grävmaskin, 4799270 4799270
  64673 Zwingenberg, Tyskland
Pris på förfrågan
Begär pris
Highlight rubrik
New Holland E 245 B
8
New Holland E 245 B
Grävmaskin, 4118868 4118868
  06210 Halle, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 6600 h, Snabbkoppling, Driftvikt: 24800 kg
419 573  SEK
exkl. 19% moms
hyra från 1 749,69  SEK per dag
Skicka e-post
Highlight rubrik
Caterpillar Koparka gąsienicowa 320 E
15
Caterpillar Koparka gąsienicowa 320 E
Grävmaskin, 5373247 5373247
  55-140 Żmigród, Polen
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 8352 h, Driftvikt: 23000 kg
719 271  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
New Holland E215BLCTIER3
3
NY New Holland E215BLCTIER3
Grävmaskin, 5629845 5629845
  27389 Lauenbrück, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 7397 h, Driftvikt: 21500 kg
92 012  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Caterpillar 312C
13
NY Caterpillar 312C
Grävmaskin, 5629828 5629828
  78183 Behla, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 5640 h, Driftvikt: 15800 kg
289 179  SEK
logo
Skicka e-post
Case IH Poclain 1188 LC
15
NY Case IH Poclain 1188 LC
Grävmaskin, 5629516 5629516
  31863 Coppenbrügge/Marienau, Tyskland
Tillverkningsår: 1997, Driftstimmar: 6588 h
147 218  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Caterpillar 329 E LN
20
NY Caterpillar 329 E LN
Grävmaskin, 5629507 5629507
  58553 Halver, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 8895 h, Driftvikt: 29500 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Kobelco SK350 LC-8
6
NY Kobelco SK350 LC-8
Grävmaskin, 5629434 5629434
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 17 h
1 414 349  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Doosan DX225 LC-5
7
NY Doosan DX225 LC-5
Grävmaskin, 5629432 5629432
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 2343 h
808 650  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 336FL
6
NY Caterpillar 336FL
Grävmaskin, 5629428 5629428
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 6911 h
1 204 037  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 329E LN
6
NY Caterpillar 329E LN
Grävmaskin, 5629427 5629427
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 6871 h
934 837  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 325D L
5
NY Caterpillar 325D L
Grävmaskin, 5629424 5629424
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 14089 h
483 718  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 320E L
5
NY Caterpillar 320E L
Grävmaskin, 5629423 5629423
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 9570 h
599 390  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
workbench Caterpillar new unused
5
NY workbench Caterpillar new unused
Grävmaskin, 5629313 5629313
  4175 LS Haaften , Holland
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
Begär pris
Hitachi ZX 130 LCN-5B
20
NY Hitachi ZX 130 LCN-5B
Grävmaskin, 5629096 5629096
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 8500 h
654 327  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Hitachi ZX 290 LC-5B
20
NY Hitachi ZX 290 LC-5B
Grävmaskin, 5629092 5629092
  7072 Heimdal, Norge
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 8970 h
843 987  SEK
exkl. 25% moms
Skicka e-post
Atlas tracked excavator TC240LC
7
NY Atlas tracked excavator TC240LC
Grävmaskin, 5628735 5628735
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 6300 h
302 490  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr tracked excavator R904C HDSL
4
NY Liebherr tracked excavator R904C HDSL
Grävmaskin, 5628730 5628730
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 12447 h
290 851  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo tracked excavator EC 360
8
NY Volvo tracked excavator EC 360
Grävmaskin, 5628722 5628722
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 7980 h
714 383  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Liebherr tracked excavator R 924C Litronic
8
NY Liebherr tracked excavator R 924C Litronic
Grävmaskin, 5628721 5628721
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 12372 h
395 599  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Komatsu tracked excavator PC350 SLF
8
NY Komatsu tracked excavator PC350 SLF
Grävmaskin, 5628713 5628713
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 11500 h
1 047 250  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Hitachi tracked excavator Zaxis 280LCN
10
NY Hitachi tracked excavator Zaxis 280LCN
Grävmaskin, 5628705 5628705
  71-441 Szczecin, Polen
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 11037 h
337 406  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Volvo tracked excavator EC 180 BLC
10
NY Volvo tracked excavator EC 180 BLC
Grävmaskin, 5628700 5628700
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 6724 h, Driftvikt: 18000 kg
404 851  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
New Holland tracked excavator E 145
10
NY New Holland tracked excavator E 145
Grävmaskin, 5628699 5628699
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 5799 h
268 148  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Volvo tracked excavator EC 220 EL
8
NY Volvo tracked excavator EC 220 EL
Grävmaskin, 5628698 5628698
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 6691 h, Driftvikt: 25000 kg
735 567  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Volvo tracked excavator EC 140 BLC
10
NY Volvo tracked excavator EC 140 BLC
Grävmaskin, 5628693 5628693
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 3143 h, Driftvikt: 14000 kg
373 304  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Daewoo tracked excavator SOLAR 250 LC-V
10
NY Daewoo tracked excavator SOLAR 250 LC-V
Grävmaskin, 5628692 5628692
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2000, Driftstimmar: 9919 h
278 664  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Case IH tracked excavator CX 240 B
9
NY Case IH tracked excavator CX 240 B
Grävmaskin, 5628688 5628688
  32657 Lemgo, Tyskland
Tillverkningsår: 2007, Driftstimmar: 9800 h
388 552  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 1660