Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, vertikal
Borrigg, horisontell
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Grävmaskiner
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)
Aktivt filter
Kategori

Begagnade Grävmaskiner till salu

Köp Grävmaskiner begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Caterpillar JCB Liebherr Komatsu Hitachi Volvo Hyundai Case IH
Highlight rubrik
Komatsu Koparka gąsienicowa PC138us
15
Komatsu Koparka gąsienicowa PC138us
Grävmaskin, 5149182 5149182
  32-733 Trzciana, Polen
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 3100 h
532 765  SEK
exkl. 23% moms
logo
Skicka e-post
Highlight rubrik
Strefa Transportu transport koparek / transport of excavators /  transport der Bagger
Strefa Transportu transport koparek / transport of excavators / transport der Bagger
Grävmaskin, andra, 5531514 5531514
  28-100 Busko Zdrój, Polen
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Highlight rubrik
Caterpillar koparko - ładowarka
20
Caterpillar koparko - ładowarka
Traktorgrävare, 5389328 5389328
  41-803 Zabrze, Polen
Tillverkningsår: 1992, Driftstimmar: 19935 h
83 753  SEK
exkl. 23% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
KUBOTA KX018,KX019 Gummikette 230x48x70K
KUBOTA KX018,KX019 Gummikette 230x48x70K
slitdelar, 4009456 4009456
  75443 Ötisheim, Tyskland
2 179  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
Doosan tracked excavator DX225LC
20
Doosan tracked excavator DX225LC
Grävmaskin, 5365781 5365781
  41-700 Ruda Śląska, Polen
Tillverkningsår: 2012
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Hitachi ZX 135 US-6 P inkl. Beka Max
3
NY Hitachi ZX 135 US-6 P inkl. Beka Max
Grävmaskin, 5606546 5606546
  26842 Ostrhauderfehn, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftstimmar: 281 h, Snabbkoppling, Driftvikt: 13900 kg
1 384 280  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Kubota U27-4
7
NY Kubota U27-4
Minigrävare, 5647104 5647104
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 582 h
278 961  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Kubota KX61-3
7
NY Kubota KX61-3
Minigrävare, 5647103 5647103
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 2026 h
209 484  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 345C L
7
NY Caterpillar 345C L
Grävmaskin, 5647101 5647101
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 16130 h
777 934  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 345D L
7
NY Caterpillar 345D L
Grävmaskin, 5647102 5647102
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 15352 h
841 095  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 329E L
7
NY Caterpillar 329E L
Grävmaskin, 5647100 5647100
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 8150 h
884 255  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 320C L
7
NY Caterpillar 320C L
Grävmaskin, 5647097 5647097
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2004, Driftstimmar: 18035 h
436 864  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 320D L
5
NY Caterpillar 320D L
Grävmaskin, 5647098 5647098
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 7446 h
715 826  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 323D LN
7
NY Caterpillar 323D LN
Grävmaskin, 5647099 5647099
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 9936 h
552 659  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 320C
5
NY Caterpillar 320C
Grävmaskin, 5647096 5647096
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2002, Driftstimmar: 9884 h
410 547  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 320C
5
NY Caterpillar 320C
Grävmaskin, 5647095 5647095
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2002, Driftstimmar: 16730 h
410 547  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Volvo EW140 C
8
NY Volvo EW140 C
Mobil grävmaskin, 5647093 5647093
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 13863 h
314 753  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar M318D
6
NY Caterpillar M318D
Mobil grävmaskin, 5647091 5647091
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 9181 h
521 079  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar M322D
7
NY Caterpillar M322D
Mobil grävmaskin, 5647092 5647092
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2009, Driftstimmar: 10412 h
672 665  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar M316D
7
NY Caterpillar M316D
Mobil grävmaskin, 5647089 5647089
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2008, Driftstimmar: 9540 h
525 290  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Neuson 6503 WD ( wie 6502 PW75 TW75 TB175W TW85)
10
NY Neuson 6503 WD ( wie 6502 PW75 TW75 TB175W TW85)
Mobil grävmaskin, 5646624 5646624
  35510 Hessen - Butzbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 4510 h, Driftvikt: 6245 kg
252 118  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Kubota KX121-2 (wie ECR40 TB240 PC35 KX101-3)
10
NY Kubota KX121-2 (wie ECR40 TB240 PC35 KX101-3)
Minigrävare, 5645880 5645880
  35510 Hessen - Butzbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2000, Driftstimmar: 3902 h, Driftvikt: 3980 kg
156 850  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Kubota U55-4 (wie  U45-3 VIO50 U48-4 50Z3 U50-3)
12
NY Kubota U55-4 (wie U45-3 VIO50 U48-4 50Z3 U50-3)
Minigrävare, 5645236 5645236
  35510 Hessen - Butzbach, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 2021 h, Driftvikt: 5400 kg
288 962  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
JCB 19 C-1 -werkneu-
7
NY JCB 19 C-1 -werkneu-
Minigrävare, 5645263 5645263
  27432 Oerel , Tyskland
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
Begär pris
Ingen bild tillgänglig.
NY Hydrema 922F /Dumper
Grävare - tillbehör, 5644974 5644974
  61239 Ober-Mörlen, Tyskland
Tillverkningsår: 2016
Pris på förfrågan
Begär pris
Yanmar YB 121 U
Video
10
NY Yanmar YB 121 U
Minigrävare, 5644743 5644743
  32602 Vlotho, Tyskland
Tillverkningsår: 1990, Driftvikt: 1350 kg
57 898  SEK
Skicka e-post
Liebherr R 954 C
8
NY Liebherr R 954 C
Grävmaskin, 5643702 5643702
  8731 CD Wommels, Holland
Tillverkningsår: 2011, Driftstimmar: 3900 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Doosan DX225 LC-5
7
NY Doosan DX225 LC-5
Grävmaskin, 5643680 5643680
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 2343 h
809 514  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Caterpillar 329E LN
5
NY Caterpillar 329E LN
Grävmaskin, 5643681 5643681
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 6871 h
935 837  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
Kobelco SK350 LC-8
6
NY Kobelco SK350 LC-8
Grävmaskin, 5643678 5643678
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2018, Driftstimmar: 17 h
1 405 334  SEK
exkl. 21% moms
Skicka e-post
 
Resultat 1 - 25 av 13596