Sök efter kategori:
Grävmaskiner
Grävmaskin
Minigrävare
Mobil grävmaskin
Grävmaskin för rivning - lång arm
sugbil
Flytande mudderverk
Vajergrävmaskin
Materialhanterare
Teränggående Grävmaskin
Grävmaskin för järnväg
Traktorgrävare
Grävmaskin för kyrkogårdar
Grävmaskin
Grävmaskin
Reservdelar
slitdelar
Grävare - tillbehör
Grävmaskin, andra
Bilagor, andra
hydralisk hammare
Rivningsklipp
Rivningskula
Skopgrindar
Väghyvelutrustning
Tjälkrok
Grävare - tillbehör
Betongblandningshink
Krosshink
Jordborr
Grävutrustning
Gripsåg
Hamnhantering
Vedprocessor
Trähantering
Hydrauliska system – gripklo
Rivningsgrip
Timmergrip
Timmergripar
Gripklo - skrot
stengrep
Kabelplog
Soputrustning
Skopor
Skärbord
Magneter – rivningsmagneter
Magneter – hydrauliska magneter
Pallgafflar
Pulveriserare
Snöplog
Redskapsfäste, hydraulisk
Snabbfäste, mekanisk
Skrotsax
Hantering av skrotmetall
Gallerskopa
Grävskopan
rotortillt
Vinschar
Bilagor, andra
Dumper
Dumper - midjestyrd
Minidumper
dumberlastbil
Banddumper
Dumper, annat
Larvfötter
schaktningsmaskin
bandtraktor
avfallskomprimator
Hjulschaktare
Rörläggare
Schaktmaskin
Skrapa
Larvband, andra
Sållutrustning
Såll - mobil - tung drift
Trumsorterringsverk, stationär
transportörer - vibrationstransportör
Stationär skaksikt för grovjobb
Trumsorteringsverk - Mobil
Skaksikt - horisontella skärmar
Siktning, övrigt
Kross-anläggningar
Käftkross
Krossanläggning, mobil
Krossanläggning stationär
Konkross
stenkross
Vertikal kross
kross
Krossanläggning, annat
stenkross
Hammarkvarn - mobil
Hammarkvarn - stationär
krossverk - mobil
krossverk - stationär
Rotorhammarkvarnar
Skovelhjul
Virvelkvarn
stenkross
Lastare
Kompaktslastare
kompaktlastare
Hjullastare
Teleskoplastare
Lastare, andra
Väghyvel
Väghyvelutrustning
Väghyvel
Väghyvel, övriga
Vältar
Vält tillbehör
Bogserad vält
Tandemvält
Gummihjulsvält
2-valvsvibrerande vält
Tandemvält
Vält, gå bakom
Vägvältar
Vältar, övriga
Lyftkranar
Allterräng-mobilkran
tornkran - toppsvängande
Tornkran - marksvängande
Burna kranar
Bogserade lyftkranar
Containerkran
bomkranar
Portalkran
Terminal kran
Lyftkranar
Balktraverskran
Minikranar
portal kran
Kranar med larvband
RT-teleskopisk kran
mobilkran
Reservdelar för kranar
Kran - slitdelar
Kran - tillbehör
Kran - övriga
Asfaltsläggare
Bandburen asfaltsläggare
Hjulförsedd asfaltläggare
Asfalt - återvinningsanläggning
Termobehållare för asfalt
Fraktfordon för asfaltsmaterial
Asfaltfräsar
Asfaltsutrustning
Mobilt asfaltsverk
Asfaltsverk, stationärt
Asfaltsåtervinnare
Asfaltspridare
Underhåll och ombyggnation av asfaltvägar
Spridare bindemedel
Jordstabiliserare
Gjutasfalt - särskild utrustning - silo
Gjutasfalt-fogförslutningvärmarteknik
Asfaltmastix-transport-beredningskokare
Gjutasfalt, termoplastisk förvärmningsteknik
Gjutasfalt - läggningsutrustning
Spridningsteknologi asfalt
Vägmärkningsmaskiner
Vägmärkningsutrustning
Asfaltsteknologi - reservdelar
Asfaltsteknologi - slitdelar
Asfaltsmaskiner, tillbehör
Ytbehandlingsteknik för asfalt
Asfaltmaskiner, andra
Mobila byggnadsställningar
saxlift
Sky-lift
Sky-lift
sky-lift
Plattformar - saxliftar med elektrisk drivning
Bandburen lyft
Mastklättrarplattform
Lastbilsflak
Arbetsplattformar- reservdelar
Slitdelar för arbetsplattformar
Arbetsplattformar- utrustning
Arbetsplattformar- övrigt
Bevattnings-/ dräneringsteknik
Bevattningsanläggningar
Pumpmotorer
Bevattningspumpar
Dräneringsteknik
Vattenspridare
Rör/ slangar
Tillbehör/ övrig bevattnings utrustning
Produktionsanläggningar
Ballistisk - stationär separator
filtersystem - dammborttagningsteknologi
Grus- och sandtvättmaskiner
Bearbetningsanläggning för sand - grus
Silo doseringsledning
Processionsanläggning, stenar - flis
Torrbruksanläggning
Rengöringsteknik, stenar
tegel, växtsystem
Produktionsanläggningar, övrigt
Formarbeten
Formarbete betongplattor
Klättringsystem
Rengöringsutrustning
ställningar för formarbeten
Gjutformspanel
Gjutformspelare
Formarbeten med timmer
Specialformarbeten
Transporthyllor
Formsättning, vägg
Gjutform, tillbehör
Ställningar, övrigt
Byggnadsställningar
Byggställning
Rullande byggnadsställning
Bock
låda - lastpall
Byggnadsställning - podium
Byggnadsställning- byggnadsställning med fallskydd
Byggnadsställning - shoringsystem
Byggnadsställning - åtkomsttrappa
Byggnadsställningar-tillbehör
Byggnadsställningstillbehör
Byggnadsställningar, övrigt
Kommersiella fordon - trailer
Tippvagn
Liftdumper
Trailer - chassiram
conteinersläp
Biltransporttrailer
Båttrailer
Dollyaxlar
Dryck - trailer
Trailer för glastransport
Trailer för timmertransport
Jumbo-trailer
Transporttrailer för kabeltrummor
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Dollyaxlar
Hästtrailers
Personbilssläp
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Trailer för låg lastare
Försäljningstrailer
Transporttrailer för nötkreatur
Andra släp
Kommersiella fordon - semitrailer
Semitrailer - chassiramar
Semi trailer-intermodal semi trailer
Biltransporttrailer
Betongblandare, trumma - semitrailer
Bryggarbil
Trailer för glastransport
timmerbil
Semi-trailer inloader
Jumbotrailer
Transportfordon med tipp
Lätt lastbil
Kyl- och frysskåp till lastbil
Släpvagnar
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanktrailer
Låg lastare
Transporttrailer för nötkreatur
Semi-trailer, övriga
Kommersiella fordon - lastbilar (upp till 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbilar (över 7,5 t)
Krokbil
Liftdumper
Biltransportör
Betongblandare
Betongpumps
Bryggarbil
Timmerbil
Jumbo-truck
Transportfordon med tipp
koffert
Kyl- och frysskåp till lastbil
Lastbilschassi
Lastbilschassi som kan bytas
Biltransport
Lastyta
bulkbil
Speciella konstruktioner
Tanköverdelsinstallation
Djurtransport Lastbil
Lastbilar, andra
Kommersiella fordon - lastbil med semitrailer
Fjärrtrafik
Farligt gods
Tung last
Standard
Lastbil med semitrailer, andra
Fordon, tillbehör
Kassetflak
Monterbar tippanordning
Kylda behållare
Container - hygiencontainer
Speciella överbyggnader
Tankcontainer - industriell
Tankcontainer -livsmedel
Växelflak - container
Intermodal - djupfryst
Swap - Flatbed öppen
Swaptrailer
Tillbehör, övriga
Transport
Van - van med dubbelhytt
Skåpbil - Leveransskåpbil hög
Skåpbil - pick-up
Bilar
Transport
Skåpbil - chassiram
Skåpbilar
Husbil
Skåpbil - husvagn
Transportör, övriga
bussar
Buss - minibuss
Lagbuss
Lastare med mindre spill
Buss - stadsbuss
Kärror, övriga
Arbetssäkerhet / skyddskläder
arbetarskydd/ arbetskläder
Kläder skydds/ arbete - övriga
Bygghissar
Bygghiss
Hissar för takläggning
Industrihiss
Redskap
Materialhiss för varor
Passagerarlyft
Lutande steghiss
Vertikal lyft
hiss - reservdelar
Hisstillbehör
Hissar, övriga
Byggarbetsplatsutrustning
Lastramper
Ränna för byggavfall
Byggskåp
Arbetsbod
Byggstaket
Tillfälliga broar
Belysningsballonger
Belysning-belysningstorn
Takläggningsutrustning
porös jord
Skottkärra
Dammbindande sprutor
Vägningsutrustning
Bygganläggningar, andra
Säkerhet på byggarbetsplatsen
Barriärteknik
Säkerhetsskyddsräcken
Trafikljussystem
Lastsäkring
Trafikskyltar
Säkerhet byggarbetsplats, annat
Gruvutrustning
Bentonitutrustning
Sandborttagningsutrustning
Expander
Hydraulaggregat
Injektionsanläggningar
Tillbehör för gruvdrift
Rörutrustning
Betongblandare
Casing oscillator
Gruvutrustning, annat
Betongteknikutrustning
Lastbil med betongpump
betongpumpbil
Tillsatsmedel för betong
Betongåtervinningsfabrik
Betongproduktionsfabrik-strukturell form
Betong, transportsystem, stationära
System för betongspridning
Betonläggare.
Cementhinkar
Betonglaboratorieutrustning
Mobil betongblandare
Betongblandningsanläggning, stationär
Betongblandare
Betongpump, stationär
böjningsmaskin för armeringsjärn
armeringsjärn - kapnings- böjningsmaskin
Armeringsbock
Armeringsklipp
Betongblocksmaskin
Armeringsverktyg, armeringsjärn och bockning
mobil blockmaskin
Beläggningsmaskin
Tumbola bil
utrustning för prefabricering av betongelement
utrustning för prefabricering av betongelement
Glättare
slipersläggare.
Material - test- och mätutrustning
Cementblandare
Cementpump
Beskärare
Produktionsutrustning för rör och brunnar
Vibrerande bord-tiltbord
formtillbehör-produktion
Gjutform produktionssystem
Rörliga golvsystems-"slaps" - väggar
Betongteknologi - reservdelar
Betong - asfalt, slitdelar
Betongteknik - tillbehör
Betongteknologi, övriga
Borrutrustning
Borrigg
Borriggar, stationär
Borrigg, horisontell
Borrigg, vertikal
geotermisk borrigg
Borrenhet
Brunnsborr
Roterande borrigg
bergborr
förstärkning av mark
bergborr
Sprängämnesteknik
Djupborrningssystem, utrustning
Pålmaskin
Borrutrustning, tillbehör
Borrutrustning, annat
Container
container-kontorsutrustning
Container-materialcontainer
Container - hygiencontainer
Container-sjöcontainer
Container- toaletthytter
Container - transportcontainer
Container - bostad
Container-tillbehör
Container-annat
Reservdelar
Rivningsverktyg
Axlar
bensinmotorer
Tankningspumpar
Betongteknikutrustning
bromskomponenter
Tätningssats
Dieselmotorer
roterande svängtapp
svängkransen
Elsystem-elektronik
Elmotorn
Slutdrev
Reservdelar - motordelar
Demonterade maskiner
Framdrivningsmotor-drivmotor
Fälgar
Partikelfilter
Gasmotorer
Mekanisk växellåda
PowerShift-växellåda
lastarbom montering
Pumpmotor
Hydraulisk motor
hydraulisk pump
hydraulisk teknologi
hydraulisk kolv
Påbyggnad / hytt
Bränsleteknologi
Komponenter för kranteknik
Nerkylningsteknologi
Drivband
Planetväxel
Däck-hjul
Kuggväxel
Styrblock
Momentomvandlare
Centralsmörjningssystem
Reservdelar - andra
transportörer
Transportbandssystem, mobila
Transportbanssystem, stationära
Mobila transportörer
Transportbandssystem, övriga
Jordfräsar
Stubbfräsar
Betongfräsmaskin
Fräsmaskiner
dikesfräsare
Jordfräs
Fräsning, Övrigt
Rälsläggning
Spårläggningsmaskin
Järnvägsfordon
Spårkonstruktion
Handverktyg /
Bensin - brytare
Tryckluftshammare
Handverktyg-lufttrycksanslutning
Elektrisk utrustning
elektrisk hammare
Handverktyg - diverse
Lyft/ trottoar-/ rörläggning
Lyftstroppar
Lyftanordningar-konstruktionsvinsch
Lyftkudde
Stenläggningsmaskin
Hydraulisk installationsklämma för vägkonstruktion
Hydrauliska verktyg för vägkonstruktion
Rör-kabelläggningssystem
Rörläggningsteknologi
Vinsch
Lyftanordningar-stengripar
Traverser
Lyftutrustning - universalklammer
Lyftanordningar / beläggning / rörläggningsteknik - Övrigt
Uppvärmning/ luftkonditionering
Avfuktare
Värmare - ytvärmare
Värmare - luftvärmare
Värme / luftkonditionering - övriga
Trä-behandling
flistugg
Flistugg
Flistugg
Träpellets - hydraulpressar
Ved - kombinationasstrimlare
blandare
flistugg - trä
Roterande dokumentförstörare
Mobilt sågverk
Stationärt sågverk
Dokumentförstörare - långsam
Flistugg
Flistugg
Skogsteknologi övrigt
rörrensningsteknik
Vattentäta mini-rörpluggar
Håltagningsverktyg underjord/ styrd borrning
Impregnering - förseglingssystem för avlopp
Impregnering - förseglande kudde för avlopp
utrustning för avloppsrör
rasskyd vid grävning
Brunnslockslyftare
Kanalteknik, annat
entreprenad - teknik/ entreprenadmaskiner
Parktraktorer
Sopmaskiner
fordon - högtrycksspolning
Unimog
Kommunala fordon - vinterväghållning
Trädplanteringsaggregat
Stubbfräsar
Släntklippare
entreprenadmaskiner - övrigt
Kompressorer
Mobil kompressor
Kompressor, stationär
Kompressorer, övriga
Lagerteknik, andra
Lager
Lagerteknik, andra
Lagerteknik, andra
Pumpar
Brunnspump
Motorpumpar
Dränkbar avloppspump
dränkbar pump
Vakuumpump
Pump, andra
påldrivningsutrustning
pålningsrigg
påldrivningsutrustning
Pålningshammare
Pålningstillbehör
Påldrivningsriggar, andra
Återvinningsmaskiner
Träåtervinning, bearbetning
Bearbetning metallåtervinning
Bearbetning av avfallsåtervinning
Kompostvändare, biologiskt nedbrytbart avfall, restavfall
Återvinningsmaskin, andra
Rengöring
Tvättsystem för däck
Rengöringsutrustning
Vattenreningsteknik
Rengöring - övriga
Rörläggning utan diken
Rörtryckning
Rörläggning, diken, övriga
Vibratorer
Vibratorer
Frekvensomvandlare, stationär
Portabel frekvensomvandlare
Vibrostav
vibroplatta
Vibrationsplattor - tillbehör
Vibrerande stamp
Vibrobalk
Komprimerare - övrigt
Sågning/ skärning/ borrning
Byggcirkelsåg
roterande skärutrustning
Fogskärningsmaskin
Kärnborrning
Motorsågar
Skärteknik
Stensåg
Stenskärare
bordssåg
kapsåg
Sågning/ skärning/ borrning - annat
Renoveringstekniska verktyg
Bro teknisk utrustning
Renoveringsteknik, annan
Gaffeltruckar
Gaffeltruck
"Reachstacker"
Container-transportör
Terränggaffeltruck
Pallvagnar
Hög gaffeltruck
Gaffeltruck - orderplock
låglyfttruck
Smalgångstruck
Sidlastare
Teleskoplastare
Fourway - sidlastare
Gaffeltruck - reservdelar
Tillbehör till gaffeltruck
Gaffeltruckar, andra
el-verk
el-verk - mobil
el-verk - stationär
el-verk - bärbar
el-verk, andra
Tankfaciliteter
Tank - mobil tankningstank
Tank - förvaringstank, utrustning, tillbehör
Tankinstallation, andra
Tunnelkonstruktion
Luftare för gruvdrift under jord
Energiutvinning
Mobil arbetsplattform
Konditionering av luft och gas
luftkompressor
Rörstöttningsutrustning
Renoveringssystem för nedstigningsbrunn
Tunnelutrustning
Maskin för cementspraying
strömförsörjningsteknik
Maskiner med selektiva skärhuvuden
Tunnelutrustning
Tunnling, dagbrottskonstruktion
Tunneling, under markytan
Tunnelmaskin
Tunnling - tillbehör
Tunnelkonstruktion - andra
Avståndsmätning / lokaliseringsutrustning
laserstyrda entreprenadmaskiner
Kamerasystem
Laser för rörläggning
Laser - tunnling
Laservideo - mätsystem
Navigationssystem GPS
Laser - avvägningsinstrument
Spårningssystem-gps-spårare
Diagnostiska enheter
laser-roterande laser
Lasertillbehör
laser - diverse
Vattenbyggnadsteknik
Amfibiegrävmaskin vassklippare
Vattenbyggnad - övriga
Verkstad
Mobil kompressor
Oljefri kompressor
Kompressorstationer
Sandblästringsteknologi
Svetsteknologi
Verkstadsutrustning
Verkstad, övriga
Verktyg
Släpvagn
Små verktyg
Arbetsredskap - slitdelar
arbetsredskap - övriga
Tält
Tält - konstruktionstält
Partytält
Industritält
Tält- lagertält
Tält - utställning
Specialtält
Tält - tillbehör
Tält, blandade
Övrigt
Kommersiella fordon/ transport
Entreprenadmaskiner/ utrustning
Traktorer
Lantbruksmaskiner / utrustning
Övrigt
Kategori
Asfaltfräsar
Tillverkare
Modell
Pris (SEK)
Tillverkningsår
Land
Postnr  
Radie
Köpa/Hyra
Annons uppe i (dagar)

Begagnade Asfaltfräsar till salu

Köp Asfaltfräsar begagnad eller ny på se.baupool.com. De bästa priserna från professionella handlare och privata säljare. Attraktiva erbjudanden om tunga anläggningsmaskiner i ditt område.
 
Wirtgen Bomag Dynapac Bitelli
Highlight rubrik
CM FSE 35.10
CM FSE 35.10
Asfaltfräsar, 3816341 3816341
  36010 Carrè , Italien
Tillverkningsår: 2017, Driftstimmar: 1 h
61 056  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
CM Crusher FS40.13 Strasenfräse 485 Kg Breite 400 mm
Video
10
CM Crusher FS40.13 Strasenfräse 485 Kg Breite 400 mm
Asfaltfräsar, 5185286 5185286
  48565 Steinfurt, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 1 h, Driftvikt: 570 kg
88 320  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
SkanCraft SCED1000
2
SkanCraft SCED1000
Asfaltfräsar, 3147159 3147159
  94081 Fürstenzell, Tyskland
Tillverkningsår: 2001, Driftvikt: 1575 kg
244 223  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
CM Crusher FS25.13 Straßenfräse / Kaltfräse 250 mm breit
Video
9
CM Crusher FS25.13 Straßenfräse / Kaltfräse 250 mm breit
Asfaltfräsar, 5185260 5185260
  48565 Steinfurt, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 1 h, Driftvikt: 400 kg
77 057  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Highlight rubrik
CM Crusher FS100.15 Strasenfräse 1120 Kg Arbeitsbreite 1000 mm
Video
10
CM Crusher FS100.15 Strasenfräse 1120 Kg Arbeitsbreite 1000 mm
Asfaltfräsar, 5185313 5185313
  48565 Steinfurt, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftstimmar: 1 h, Driftvikt: 1120 kg
186 852  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Wirtgen W350
10
NY Wirtgen W350
Asfaltfräsar, 5642349 5642349
  34414 Warburg, Tyskland
Tillverkningsår: 2001
Pris på förfrågan
Begär pris
Marini BM 1300/30
5
Marini BM 1300/30
Asfaltfräsar, 5633486 5633486
  56154 Boppard, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 2789 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Bomag BM 1300/30
5
Bomag BM 1300/30
Asfaltfräsar, 5633485 5633485
  56154 Boppard, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 2752 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Wirtgen W210
Wirtgen W210
Asfaltfräsar, 5633346 5633346
  5928 LA Venlo, Holland
Tillverkningsår: 2010, Driftstimmar: 2676 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Dynapac PL 350 3x3 (~Wirtgen W350)
Video
20
Dynapac PL 350 3x3 (~Wirtgen W350)
Asfaltfräsar, 5631667 5631667
  98693 Ilmenau, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 391 h, Driftvikt: 4700 kg
203 168  SEK
exkl. 16% moms
logo
Skicka e-post
Wirtgen 2100 VC Profiler
17
Wirtgen 2100 VC Profiler
Asfaltfräsar, 5629510 5629510
  7472 DD GOOR (Provincie: Overijssel), Holland
Tillverkningsår: 1988
489 498  SEK
exkl. 21% moms
logo
Skicka e-post
Wirtgen cold milling machine WR 250
16
Wirtgen cold milling machine WR 250
Asfaltfräsar, 5628929 5628929
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2013, Driftstimmar: 4300 h, Driftvikt: 33000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Bomag cold milling machine RS600 - MPH125
6
Bomag cold milling machine RS600 - MPH125
Asfaltfräsar, 5628915 5628915
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 3900 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine WR240i
16
Wirtgen cold milling machine WR240i
Asfaltfräsar, 5628908 5628908
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2015, Driftstimmar: 3665 h, Driftvikt: 32000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
cold milling machine amag lime spreader 3 m³
10
cold milling machine amag lime spreader 3 m³
Asfaltfräsar, 5628907 5628907
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
157 903  SEK
exkl. 19% moms
Skicka e-post
Wirtgen cold milling machine Streumaster SW 18
8
Wirtgen cold milling machine Streumaster SW 18
Asfaltfräsar, 5628906 5628906
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2005
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine Streumaster SW16MC
Wirtgen cold milling machine Streumaster SW16MC
Asfaltfräsar, 5628904 5628904
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2019, Driftvikt: 16000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine Streumaster SW16MC
13
Wirtgen cold milling machine Streumaster SW16MC
Asfaltfräsar, 5628903 5628903
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2019
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine WS250
6
Wirtgen cold milling machine WS250
Asfaltfräsar, 5628902 5628902
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftvikt: 16000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
cold milling machine Prinoth Panther T12 - Amag
20
cold milling machine Prinoth Panther T12 - Amag
Asfaltfräsar, 5628901 5628901
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 1500 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine W50
Wirtgen cold milling machine W50
Asfaltfräsar, 5628894 5628894
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 1830 h
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine WS250
20
Wirtgen cold milling machine WS250
Asfaltfräsar, 5628886 5628886
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2020
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen cold milling machine WS250 with MAN TGS Recycler
5
Wirtgen cold milling machine WS250 with MAN TGS Recycler
Asfaltfräsar, 5628880 5628880
  56745 Bell, Tyskland
Tillverkningsår: 2020, Driftvikt: 16000 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Husqvarna Bodenfräse CG 200
8
Husqvarna Bodenfräse CG 200
Asfaltfräsar, 5608833 5608833
  87437 Kempten, Tyskland
21 316,65  SEK
exkl. 16% moms
Skicka e-post
Wirtgen WR2500 Fräsrotor
2
Wirtgen WR2500 Fräsrotor
Asfaltfräsar, 5591850 5591850
  94447 Plattling, Tyskland
Tillverkningsår: 1997
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Bomag BM 1200/35
20
Bomag BM 1200/35
Asfaltfräsar, 5573222 5573222
  56154 Boppard, Tyskland
Tillverkningsår: 2016, Driftstimmar: 113 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Bomag BM 1200/35
20
Bomag BM 1200/35
Asfaltfräsar, 5573221 5573221
  56154 Boppard, Tyskland
Tillverkningsår: 2014, Driftstimmar: 524 h
Pris på förfrågan
logo
Begär pris
Wirtgen W 500
20
Wirtgen W 500
Asfaltfräsar, 5561774 5561774
  58553 Halver, Tyskland
Tillverkningsår: 2000, Driftstimmar: 3195 h, Driftvikt: 6500 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Wirtgen W 50 DC
20
Wirtgen W 50 DC
Asfaltfräsar, 5554787 5554787
  58553 Halver, Tyskland
Tillverkningsår: 2012, Driftstimmar: 4061 h, Driftvikt: 7700 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
Vielhaben Kaltfräse RAB 2000 HD, überholt Ladebänder & Pads neu
15
Vielhaben Kaltfräse RAB 2000 HD, überholt Ladebänder & Pads neu
Asfaltfräsar, 5530284 5530284
  25451 Quickborn, Tyskland
Tillverkningsår: 2006, Driftstimmar: 2648 h, Driftvikt: 31700 kg
Pris på förfrågan
Begär pris
 
Resultat 1 - 25 av 92